Nieuws

Wil Schrijvershof Scholarship Fonds voor dove meisjes gelanceerd!

14 november 2020

Afgelopen week, op dinsdag 10 november, lanceerde onze partner Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS) – onder andere bekend van basisschool Mbingo voor doven en slechthorenden – het Wilschrijvershof Scholarship Fonds! Dit fonds is bedoeld voor jonge dove en slechthorende meisjes waarvan de gezinnen te weinig geld hebben om het onderwijs voor hun dochter te betalen. Zij krijgen een beurs uit het fonds, opdat ze toch naar school kunnen! Het fonds draagt er zo aan bij dat alle meisjes, óók dove en slechthorende, onderwijs krijgen!

Het fonds draagt de naam draagt van Wil Schrijvershof, die speciaal voor dit doeleinde geld naliet aan Stichting Dordrecht Bamenda na haar overlijden. Naast het legaat van Wil Schrijvershof, is er ook een donatie van € 10.000,- van het Dordtse bedrijf Mainnovation in het fonds gestoken. Het is de bedoeling dat per jaar 7 meisjes een beurs krijgen uit het fonds. Dankzij het legaat van Wil Schrijvershof en de gulle donatie van Mainnovation kan het fonds dat in ieder geval voor 5 jaar mogelijk maken! We zijn zowel Wil Schrijvershof als Mainnovation dan ook zeer dankbaar!

De officiële lancering van het Wilschrijvershof Scholarship Fund vond afgelopen dinsdag plaats – vanwege de Corona-crisis online, via Zoom. De lancering was onderdeel van een bredere presentatie, tijdens welke CBCHS bekend maakte dat zij een nieuwe weg gaat inslaan: Er wordt de komende jaren veel aandacht besteed aan Inclusive Education – in Nederland bekend onder de term ‘passend onderwijs’. Om te realiseren dat kinderen met een beperking naar het reguliere onderwijs kunnen gaan, moet veel geld ingezameld worden. In totaal worden zes Scholarship Funds opgezet voor dit doel. Twee daarvan, een fonds voor blinde en slechtziende kinderen en het Wilschrijvershof Scholarship fund voor dove en slechthorende kinderen, starten nog dit schooljaar.

Er was veel aandacht voor het Wilschrijvershof Scholarship Fund, dat – zoals hierboven vermeld – met geld uit Dordrecht en ondersteuning vanuit onze stichting in het leven is geroepen. Via dit fonds kunnen meisjes uit arme gezinnen het schoolgeld, de boeken en het uniform gefinancierd krijgen, en zo toch een kans krijgen om onderwijs te volgen en de gebarentaal te leren. Indien zij niet volledig doof zijn, maar nog gehoorresten hebben, kunnen ze met steun uit het fonds ook in aanmerking komen voor een gehoorapparaat.

De bedoeling is dat deze meisjes zoveel als mogelijk regulier onderwijs gaan volgen. Voor de kinderen die dit onderwijs ook met genoemde ondersteuning niet goed kunnen volgen, blijven de scholen voor dove en slechthorende kinderen een optie. Ook voor de kinderen die een beurs uit het Scholarship fonds voor blinden en slechtzienden krijgen, geldt dat gespecialiseerd onderwijs mogelijk blijft als het reguliere traject niet haalbaar is. De vier andere fondsen worden in de toekomst onder vergelijkbare voorwaarden opgezet. Tezamen bieden ze een nieuwe mogelijkheid voor kinderen met een beperking om dezelfde opleiding te krijgen als ieder ander kind in Kameroen!

Wilt u een bijdrage leveren aan het Wilschrijvershof Scholarship fonds? Dit kan door geld over te maken naar IBAN NL13 INGB 0009191991 o.v.v. ‘Wilschrijvershof Scholarship Fonds’

“De relatie met Dordrecht is van onschatbare waarde voor Bamenda, een groeiende kosmopolitische stad, die een grote duw naar verdere economische ontwikkeling verwacht.”

Jude Waindim, ambtenaar Internationale Samenwerking, gemeente Bamenda