Nieuws

Groen licht, bezoek uit Bamenda, verkiezingen in Kameroen en meer nieuws uit Dordrecht en Bamenda

20 oktober 2018

De afgelopen periode hebben we op deze website relatief weinig gepubliceerd. Dat betekent echter niet dat er sinds eind augustus niets meer is gebeurd in Dordrecht of Bamenda. Integendeel…

Wie ons ook op Facebook volgt weet dit. Want daar hebben we de afgelopen periode veel nieuws gedeeld. Hierna, voor wie niet op Facebook zit, een samenvatting van het nieuws van de afgelopen periode. We zullen vanaf nu de site weer regelmatiger updaten!

Wat gebeurde er de afgelopen periode in Dordrecht?

Eind augustus was er in de Dordtse media en online een discussie gaande over het nut, de noodzaak en de toekomst van de stedenbanden. De aanleiding van deze discussie was de raadsinformatiebrief waar het college van Burgemeester en Wethouders op basis van de uitkomst van de evaluatie van de stedenbanden van eerder dit jaar mee kwam. In de brief werd aan de gemeenteraad voorgesteld om de stedenbanden de komende vier jaar te continueren, met als voornaamste taak voor de stedenbanden om het bereik te vergroten, met name onder jongeren. Sommige journalisten zetten in hun stukken vraagtekens bij dit voorstel. Onze voorzitter Gerda Bosdriesz heeft daar een reactie op gegeven, die we onder andere hier hebben gepubliceerd. Gelukkig  stemde de gemeenteraad in september in met het voorstel in de raadsinformatiebrief. We hebben dus groen licht om door te gaan, de komende vier jaar!

Als Stichting Dordrecht Bamenda hebben we de uitkomst van de evaluatie, de raadsinformatiebrief en de discussie in de media aangegrepen om samen te kijken naar de toekomst: hoe verbreden we ons bereik? En hoe bereiken we meer jongeren? Uitkomst van dit gesprek (we komen hier in de komende periode nog nader op terug) is onder andere dat we ons meer gaan richten op het onderwijs.

Wat daar direct mooi bij aansloot, was het bezoek van Njang Mokom, beleidsmedewerker Internationale Zaken van de gemeente Bamenda. Het was een bliksembezoek: ze was slechts drie dagen in Dordrecht (11-13 september). Maar mevrouw Mokom kwam wel met een missie, namelijk om middelbare scholen in Dordrecht te vinden voor een scholenuitwisseling met middelbare scholen in Bamenda. Twee scholen, het Dalton Lyceum en het Wellant College, hebben interesse getoond en zijn bezocht. De eerste stap is daarmee gezet. Hoe het verder gaat, en of er ook nog andere scholen met interesse bij komen, daarover zullen we regelmatig gaan rapporteren. Bent u overigens werkzaam in het onderwijs of kent u een school die mogelijk interesse heeft, laat het ons dan weten!

In september stonden we tot slot ook op een aantal beurzen en evenementen, waaronder de Dordrecht Pride en het Hallo Wereld Festival in Gorinchem.

Wat gebeurde er allemaal in Bamenda?

Ondertussen ging in Bamenda de uitvoering van het drinkwaterproject Mankon-Ntankah II officieel van start met een door onze partner Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) georganiseerde startbijeenkomst.

Naast dit positieve nieuws hebben we helaas ook aardig wat slecht nieuws ontvangen. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen die op zondag 7 oktober jongstleden plaatsvonden, is de spanning in de stad – evenals in het hele Engelstalige gebied van Kameroen – steeds verder toegenomen. De afgelopen maanden hebben we zowel via de media als van onze samenwerkingspartners in toenemende mate verontrustende berichten ontvangen – variërend van ontvoeringen, vernederingen en moorden tot en met blokkades, voedseltekorten en gebrek aan medische voorzieningen. Tijdens de verkiezingsdag op 7 oktober durfden de mensen hun huizen niet te verlaten, omdat de kogels in het rond vlogen.  Nu, 13 dagen later, is de uitslag van de verkiezingen nog altijd onbekend. En het aantal slachtoffers, vluchtelingen en intern ontheemden blijft maar toenemen (zie voor cijfers de International Crisis Group). We maken ons ernstig zorgen dat de situatie nog verder zal escaleren en dat er nog meer slachtoffers zullen vallen. We hopen dat de internationale gemeenschap dit kan helpen voorkomen en dat er een staakt-het-vuren en inclusieve vredesdialoog zal komen. En dat Nederland hier haar invloed voor wil aanwenden.

Te midden van de barre omstandigheden is er gelukkig ook nog ander, positief nieuws uit Bamenda binnen gekomen – met dank aan de Stichting Wakka Foundation. Namelijk van de MOGGA moeders: de 200 legkippen die ze eerder kregen maken het goed en leggen voldoende eieren voor de verkoop. De inzameling voor solar-lampen heeft de verwachtingen overtroffen, waardoor alle MOGGA moeders en ook nog 20 andere vrouwen zonder elektriciteit nu van een solar-lamp zijn voorzien. Lees hier meer: St Wakka Foundation_Nieuwsbrief Oktober 2018. Of bezoek de website of Facebook-pagina van de Stichting Wakka Foundation voor meer informatie.

 

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)