Nieuws

Noodhulp actie ‘Together for Sisters in Bamenda’ in ontvangst genomen

01 mei 2020

Eind maart werd de opbrengst van de actie ‘Together for Sisters in Bamenda’ – € 2687,25 – overgemaakt aan de Ntankah vrouwen (Officieel: Ntankah Village Women Common Initiative Group of NVWCIG), een van onze partnerorganisaties in Bamenda.  NVWCIG biedt, sinds de start van de burgeroorlog in Engelstalig Kameroen, noodhulp aan de intern ontheemden in en rond Bamenda. Sinds vorig jaar krijgt de vrouwenorganisatie daarbij steun uit Dordrecht, via Stichting Dordrecht Bamenda. Het geld van de actie ‘Together for sisters in Bamenda’, bijeengebracht door gulle Dordtenaren, was in het bijzonder bedoeld voor vrouwen die hun huis zijn kwijtgeraakt en in de bush net buiten Bamenda moeten zien te overleven.

Liefst had NVWCIG de noodmiddelen direct nadat het geld op de rekening stond gekocht. Helaas heerste er door lokale verkiezingen die overgedaan moesten worden veel onrust, werd er flink gevochten en waren er door de separatisten opgelegde lockdowns. Daar bovenop kwam ook nog de Corona-crisis met een extra, door de overheid opgelegde, lockdown. Hierdoor konden de middelen uiteindelijk pas eind april gekocht worden. Op zaterdag 25 april jongstleden zijn ze uitgedeeld aan de vrouwen.

Dankbare ontvangers steun

Dankbaar

De intern ontheemden die de middelen in ontvangst konden nemen afgelopen zaterdag, kwamen oorspronkelijk uit Njinikom, Bambui, Nkwen, Mendankwe en Wum en uit de wijken Ntamafe, Muwatchu and Alatakoh van het stadsdeel Mankon in Bamenda. Enkelen van hen leven momenteel bij verwanten of kennissen in Bamenda, maar de meesten wonen in kampen in de bush rond Bamenda. In totaal kwamen 87 personen de middelen ophalen: 50 vrouwen, 15 jonge vrouwen, 10 mannen en 12 kinderen. Zij ontvingen houdbaar voedsel, kookpannen, zeep voor het wassen van kleren, medicijnen, handdoeken, dekens, borden, bestek en drinkbekers, emmers, voorbehoedsmiddelen, maandverband, en – in verband met de Corona-crisis extra belangrijk – handschoenen, gezichtsmaskers, waterfilters en handdesinfectiemiddelen.

 

Om deze middelen te verkrijgen, moest NVWCIG de hulp inschakelen van derden, waaronder kleine vrouwelijke handelaren, artsen en kleine hulporganisaties. Zo konden ze de middelen voor acceptabele prijzen krijgen, deels uit andere delen van Kameroen. In de North West regio waar Bamenda de hoofdstad van is, zijn de prijzen van voedsel en medicatie door schaarste het afgelopen jaar namelijk steeds verder omhoog gegaan, waardoor ze voor armere Kameroeners nauwelijks te betalen zijn.

Om beroving door separatisten of soldaten te voorkomen, werden alle begunstigden met een pick-up naar een veilige plek in Mankon gebracht voor het ophalen van de spullen en daarna weer teruggebracht naar hun eigen plek. Het voordeel hiervan was dat zij – allen slachtoffer van de oorlog – hun verhaal kwijt konden en woorden van steun met elkaar konden uitwisselen.

Alle intern ontheemden waren erg blij met de hulpmiddelen die zij dankzij gulle giften van vele Dordtenaren en andere stedenband-sympathisanten in ontvangst konden nemen. Twee jonge meiden spraken hun dank uit in korte videoberichten

Dankwoord jonge intern ontheemde vrouw

Jongedame spreekt dankwoord

Vanuit stichting Dordrecht Bamenda willen we ook nogmaals onze dankbaarheid uitspreken. Het was prachtig om tijdens de actiemaand van ‘Together for sisters in Bamenda de internationale solidariteit te zien.

Corona-crisis

De wereld is sinds de actie afliep terecht gekomen in een mondiale crisis die niemand onberoerd raakt. Ook de mensen in Bamenda niet. Het aantal Corona-gevallen in Bamenda is tot nu toe laag, maar de angst voor een grotere uitbraak is groot: het gezondheidssysteem kan dat niet aan. Voorlichting en preventie zijn daarom van levensbelang. Wij komen hier zeer binnenkort op terug!

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht