Nieuws

Walk of Peace: vredesmars voor Kameroen in Dordrecht

22 september 2019

21 september is Internationale Dag van de Vrede. Samen met de internationale vredesorganisatie Pax heeft de Stedenband Dordrecht-Bamenda dit jaar op die dag een vredesmars door het centrum van Dordrecht georganiseerd. De bijeenkomst begon op het Stadhuisplein. Diverse sprekers voerden daar het woord. De belangrijkste spreker was Veronica Kini, voorzitter van partnerorganisatie NVWCIG uit Bamenda, die tijdelijk in Dordrecht te gast was

In haar speech gaf Veronica aan dat er geen ontwikkeling mogelijk is zonder vrede en dat er geen vrede kan zijn zonder individuele en collectieve rechten en vrijheden. Grote ongelijkheid, slecht bestuur en discriminatie op basis van ras, gender, geloof, taal of politieke opvattingen maken vrede eveneens onmogelijk. Ze deed, met een verwijzing naar de bijbel, een pleidooi voor burenzorg en naastenliefde, van lokaal tot internationaal niveau:

We must all in our little everyday life become the care taker of our neighbors’ or as the bible says we must love our neighbor as ourselves.”

Naast van Veronica waren er ook inspirerende bijdragen van Helma Maas, communicatieadviseur van Pax, Bert Staat, penningmeester van de Stichting Dordrecht Bamenda, Joost Veldman, fractievoorzitter van de CU/ SGP Dordrecht, Kitty Kruger, fractievoorzitter van GroenLinks Dordrecht en Gea Davids, beleidsadviseur internationale betrekkingen van de Gemeente Dordrecht.

Vervolgens begon de Vredesmars, waaraan door ruim 40 mensen werd deelgenomen. Eindpunt was de Antoniuskerk. Daar werd twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de crisis in Bamenda. Het moment van stilte werd beëindigd door het spontaan uitspreken van een gebed door een van de deelnemers aan de Vredesmars. De mars werd afgesloten met een mooie samenzang, geleid door Veronica.

“Het bieden van hulp aan de kinderen en studenten in Bamenda die de toekomst van dit land vertegenwoordigen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch (medewerker Mainnovation, Dordrecht)