Nieuws

Vredesboodschap als resultaat van succesvolle avond

09 januari 2019

Op woensdagavond 19 december vond de bijeenkomst ‘Van crisis naar vrede? Berichten over en voor Kameroen’ plaats in The Movies te Dordrecht. De bijeenkomst werd goed bezocht: veel mensen waren benieuwd naar het persoonlijke verhaal van filmmaker Neba Wilson, zowel over de situatie in Kameroen als over zijn filmproject.

Neba vertelde, in een vraaggesprek met Arjan van der Waal van Defenders in Dordrecht, een eerlijk verhaal over de situatie in Bamenda en het verdere Engelstalige gebied (Northwest & Southwest regions) van Kameroen. Deze is zeer zorgwekkend, met cijfers over doden, vluchtelingen en ontheemden die er niet om liegen. Niet voor niets sprak Nederland recent haar zorg uit over de situatie in de VN Veiligheidsraad (zie hier). Alle aanwezigen spraken hun waardering uit over deze inzet van Nederland, maar gaven ook aan dat er nog meer nodig zal zijn om de vrede terug te brengen. Een door een van de deelnemers opgestelde open brief die Nederland aanspoort nog meer te doen en ook aandacht te blijven vragen voor de situatie in Europees en VN verband, werd dan ook door velen mede-ondertekend.

Burgemeester Kolff levert een bijdrage aan de vredesboodschap voor Kameroen

De persoonlijke consequentie van de situatie voor Neba is onder andere dat hij zijn werk momenteel niet kan doen in Engelstalig Kameroen zonder veel gevaar te lopen.  Hij zal zich moeten hervestigen in Franstalig Kameroen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

In Franstalig Kameroen zal Neba, als hij eenmaal terug is, blijven werken aan Window of Hope, het filmproject over het recht op onderwijs voor meisjes waar hij samen met de Nederlandse producer Jacqueline Castricum aan gewerkt heeft de afgelopen maanden. De plannen voor dit mooie project, zo vertelde hij samen met Jacqueline in een vraaggesprek met Nienke Blauw, coördinator Stichting Dordrecht Bamenda, zijn helemaal uitgewerkt. Voor de realisatie ervan zijn Neba en Jacqueline nu op zoek naar organisaties die op dit thema werken en er samen met hen een mooie campagne van willen maken. Geïnteresseerden kunnen zich hier melden. Wij kunnen hen dan in contact brengen met Jacqueline en Neba.

Tot slot werd tijdens de avond gewerkt aan vredesboodschappen op kaarten aan de partners in Bamenda en aan een mooie videoboodschap voor alle inwoners van Kameroen. Alle aanwezigen konden hier een bijdrage aan leveren. Het eindresultaat van het werk aan de video kon vlak voor kerst breed gedeeld worden via de TV en social media. En bij deze delen we ‘m ook hier:

“Ik zag dat de juiste mensen aan dit project werken. Ze werken hier vanuit hun hart en dat zie je terug in de gebouwen.” (Ferrie over zijn werk bij de lagere school Mbingo)

Ferrie de Jong (servicemonteur)