Nieuws

Vooruitblik: Lepeltje Lepeltje & onderwijs-uitwisseling

30 maart 2019

Ook dit jaar staat de Stichting Dordrecht Bamenda weer op een aantal festivals en evenementen. Daarnaast gaan we ons weer meer richten op het onderwijs.

Het eerste evenement dat zich aandient is het Lepeltje Lepeltje Festival. Dit vindt plaats in het Hemelvaartsweekend – van 30 mei tot en met 2 juni – in het Weizigt Park te Dordrecht. De stedenband zal weer met een kraam aanwezig zijn op de markt van het festival. In ieder geval op 30 mei, Hemelvaartsdag, maar waarschijnlijk daarnaast ook op zaterdag 1 juni.

Ideeën voor Lepeltje Lepeltje welkom

De eerste ideeën zijn om op de markt weer zelfgemaakte druivengelei te verkopen, en daarnaast onder andere kookboeken en weckpotten met daarin alle ingrediënten en het recept voor Kameroense koeken. Ook willen we in de aanloop naar het festival weer een kookworkshop organiseren, tijdens welke we samen met kinderen iets typisch Kameroens gaan maken dat we in weckpotten op de markt kunnen verkopen.

Heb jij nog meer leuke ideeën voor het festival? Wil je meehelpen op de markt of meedoen aan de kookworkshop? Of ken je anderen die dit leuk zouden kunnen vinden? Laat het ons weten via info@dordrecht-bamenda.nl! We maken er graag samen met jullie een mooi festival van!

Onderwijsprogramma in de maak

Goed onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van onze kinderen, in Dordrecht en in Bamenda. Bovendien is het onderwijs een logische plek om jongeren in aanraking te brengen met de stedenband en met jongeren uit de zusterstad.

Niet alleen in Dordrecht zijn we tot deze conclusie gekomen. Ook de gemeente Bamenda ziet het onderwijs als de plek om meer jongeren bij de stedenband te betrekken, waardoor de stedenband meer “toekomst-proof” wordt. Vandaar dat we nu vanuit beide steden inzetten op een onderwijsprogramma, dat onder andere zal bestaan uit een (digitale) uitwisseling tussen scholen (leerlingen en leerkrachten) in Dordrecht en Bamenda.

Zowel in Dordrecht als Bamenda is door scholen al interesse getoond in het programma. We hopen dan ook – zoals hieronder mooi verwoord door Njang Mokom, ambtenaar Internationale Samenwerking van de gemeente Bamenda – dat we dit jaar nog van start kunnen gaan met een pilot. We houden je op de hoogte!

Njang Mokom, beleidsmedewerker Internationale Samenwerking Gemeente Bamenda, met coördinator, bestuur en vrijwilligers Stichting Dordrecht Bamenda tijdens haar bezoek aan Dordrecht in september 2018

Bericht uit Bamenda: onderwijs-uitwisseling om betrokkenheid en impact stedenband te vergroten

De stedenband tussen Dordrecht en Bamenda, die al meer dan 20 jaar bestaat, heeft niet alleen de vriendschapsbanden tussen onze twee steden versterkt, maar ook gezorgd voor een enorme boostin de stadsontwikkeling in Bamenda. Daarnaast hebben er meerdere culturele uitwisselingen met Dordtse instituten plaatsgevonden. Bamenda heeft vooral veel geleerd van Dordrecht op het gebied van stadsbestuur waar het gaat om afval management, watermanagement, stadstuinen en -parken, capaciteitsopbouw en institutionele ontwikkeling.

Uitwisselingsbezoeken tussen beide steden leveren altijd een forum voor nieuwe programma’s en activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het nog lopende Green City Initiative in Bamenda, een programma dat is ontstaan door het bezoeken van en inspiratie opdoen bij best practicesin Dordrecht, waaronder Duurzaamheidscentrum Weizigt en de Stadslandbouwkas.

Het doel is altijd geweest dat activiteiten geïnitieerd binnen de stedenband niet alleen impact hebben op het niveau van het gemeentebestuur, maar ook op de inwoners van beide steden. Recent hebben we onszelf in Bamenda dan ook de vraag gesteld: hoe kunnen we de bevolking nog beter betrekken bij de stedenband? Uiteindelijk hebben we het onderwijs als een belangrijkste ingangen geïdentificeerd om dit doel te bereiken en de duurzaamheid van de stedenband te versterken.

We zijn daarom in september van het afgelopen jaar naar Dordrecht gekomen met een voorstel voor een onderwijsprogramma dat als doel heeft om scholen en scholieren uit Dordrecht en Bamenda met elkaar te laten netwerken en uitwisselen. Op die manier wordt de betrokkenheid bij en onderwijsuitwisseling binnen de stedenband gepromoot. Het onderwijsprogramma zal leerlingen en leerkrachten uit beide steden betrekken bij kennisuitwisseling over het curriculum, samenwerking aan gezamenlijke projecten en kennismaking met verschillende culturen.

Met dank aan de gemeente Dordrecht (afdeling Internationale Samenwerking) en de Stichting Dordrecht Bamenda, heb ik tijdens mijn bezoek met twee scholen in Dordrecht kunnen praten over deelname aan het onderwijsprogramma. Deze scholen hebben aangegeven in principe geïnteresseerd te zijn in een partnerschap met een school in Bamenda.

We kijken er dan ook naar uit om het onderwijsprogramma in dit jaar verder vorm te gaan geven. De huidige slechte omstandigheden in Bamenda, waardoor veel scholen gesloten zijn, maken het opstarten van het programma tot een uitdaging. Desondanks heeft al één school in Bamenda interesse getoond. We hopen dan ook dat we dit jaar nog tot een pilot-uitvoering kunnen komen!

Mokom Njang, Public Relations and International Cooperation’s Officer, Bamenda City Council, Cameroon

“Stedenbanden stellen in staat om elkaar te leren kennen, wat wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.”

Kitty Kruger (fractievoorzitter Groen Links Dordrecht)