Nieuws

Terugblik eerste helft 2020: inzamelingsacties & verbondenheid door verhalen

10 september 2020

Het jaar 2020 begon met actie. In Bamenda was het erg onrustig. Het gewelddadige conflict in Engelstalig Kameroen bleef (en blijft*) zich voortslepen, met dramatische gevolgen voor gewone burgers – in het bijzonder voor vrouwen en kinderen – in onze zusterstad.

Together for Sisters in Bamenda

Voor Stichting Dordrecht Bamenda was dit aanleiding om de actie ‘Together for Sisters in Bamenda’ op te zetten. Deze actie, met als doel aandacht te vragen voor de situatie en geld in te zamelen voor o.a. voedsel, medicijnen en voorbehoedsmiddelen, werd een groot succes: in een maand tijd – tussen 8 februari en 8 maart – werd bijna € 2700,- opgehaald voor steun aan vrouwen (en hun gezinnen) in Bamenda! De actiemaand werd afgesloten met een prachtige lezing over de geschiedenis van Kameroen door Walter Nkwi, een uit Bamenda afkomstige docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daarnaast kregen op 8 maart – Internationale Vrouwendag – twee dames die tot voor kort nauw bij de stedenband betrokken waren – Gonnie Walrecht en Gerda Bosdriesz – en twee dames die dat nog steeds zijn – Veronica Kini en Truus Treep – de officiële titel ‘Dochter van Dordrecht’! Prachtig natuurlijk, en zéér verdiend! Alle vier de dames nogmaals van harte gefeliciteerd!

V.l.n.r. Gonnie Walrecht, Gerda Bosdriesz en Truus Treep: Dochters van Dordrecht!

 

Verbondenheid door verhalen

Nog geen week na het bruisende einde van de inzamelingsactie, deed echter de Corona-crisis haar intrede en viel opeens alles stil…

Het nieuwe Coronavirus (SARS-Cov-2) had zich aangediend in Europa, en begin maart werd duidelijk hoe ernstig dit virus was en hoe snel het zich verspreidde. In het weekend van 13 tot en met 15 maart nam de Nederlandse regering dan ook vergaande maatregelen: scholen gingen dicht, evenementen werden afgelast en thuis blijven werd de norm. Het was het begin van de ‘intelligente lockdown’.

Ook in Kameroen diende het nieuwe virus zich aan. Weliswaar verspreidde het virus zich daar – net als in de meeste Afrikaanse landen – veel minder snel dan in de rest van de wereld, maar toch zat de schrik er gelijk goed in. De Kameroense regering nam daarom vergelijkbare maatregelen als de Nederlandse. De gevolgen van die maatregelen voor de burgers in onze zusterstad Bamenda waren groot: met zeer beperkte hulpverlening en zonder sociaal vangnet raakten velen geïsoleerd of zonder inkomsten.

Hoe hebben mensen in Dordrecht en Bamenda deze periode ervaren? We hebben het ze gevraagd, met mooie en indringende bijdragen als resultaat. Ondanks dat Corona ons nog meer bij elkaar vandaan hield, voelden we ons door het delen van deze verhalen toch met elkaar verbonden. Alle bijdragen, van prachtige columns tot krachtige videoboodschappen, hebben we verzameld op één pagina op deze website.

 

Steun in de strijd tegen Corona

Inmiddels is in Kameroen een deel van de maatregelen teruggedraaid. Dit gebeurde al eerder dan in Nederland, maar de negatieve impact van de maatregelen is nog niet voorbij. Net als bij ons, hangt in Bamenda bovendien een mogelijke tweede golf als een zwaard van Damocles boven het hoofd: een groot aantal besmettingen zou het door de burgeroorlog zwaar getroffen gezondheidssysteem niet aankunnen.

Om die reden zet Stichting Dordrecht Bamenda zich op verzoek van haar partners in Bamenda volop in om geld in te zamelen voor de strijd tegen Corona. Steun is meer dan welkom: bezoek de wekelijkse wijkmarkt op de Groeituinen (gaat nog door tot eind september) of help ons mee de veiling van vrijdag 9 oktober tot een groot succes te maken. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

*Een update over het gewelddadige conflict volgt binnenkort

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)