Nieuws

Stedenband doet mee aan PLUS Sponsoractie!

03 september 2021

De PLUS supermarkten in Dubbeldam, Stadspolders, bij het Leerpark en op het Vogelplein starten weer hun jaarlijkse sponsoractie. De actie begint op 5 september en loopt door tot en met 13 november 2021. In deze periode krijgt iedereen die boodschappen doet bij één van de vier supermarkten voor elke € 10,- aan boodschappen een sponsorpunt in de vorm van een voucher. Door op de voucher de unieke code open te krassen en met je mobiel de QR-code te scannen of de code in te voeren op de speciale actie-website kun je een sportclub of goed doel naar keuze steunen. Digitaal sparen via de PLUS-app kan ook. Stichting Dordrecht-Bamenda mag weer meedoen met deze actie. Help je ons aan sponsorpunten?

 

Door je punten aan ons te schenken, steun je de volgende twee projecten in Bamenda:

  1. Schoolgeld-actie basisschool Mbingo voor doven & slechthorenden

Door de onrust die er in het Engelstalige deel van Kameroen heerst, is de werkgelegenheid teruggelopen. Veel mensen kunnen hierdoor geen of minder werk vinden. Zij hebben daardoor ook minder inkomen. Dit maakt het betalen van schoolgeld en schoolmateriaal onmogelijk. Om te voorkomen dat dove en slechthorende kinderen thuis komen te zitten, wil Stichting Dordrecht-Bamenda bijspringen. Met een deel van het geld dat we ophalen, geven we dove en slechthorenden de kans naar school te (blijven) gaan!

 

  1. Voedsel-zaden voor vrouwen van Ntankah in Bamenda

Door het gewelddadige conflict in Engelstalig Kameroen zijn ook de oogsten deels mislukt en is het importeren van voedsel nauwelijks mogelijk. Er zijn hierdoor voedseltekorten en de voedselprijzen zijn enorm gestegen. Voedsel is hierdoor voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De vrouwen van Ntankah kunnen hun gezinnen amper voeden. Tegelijkertijd hebben zij wel vluchtelingen – slachtoffers van het conflict, veelal vrouwen en kinderen – in huis opgenomen, waardoor ze juist extra monden te voeden hebben. Met het andere deel van het geld dat we ophalen, kunnen de vrouwen voedsel-zaden kopen. Hierdoor kunnen ze rond hun eigen huis voedsel verbouwen en zo toch hun gezin en de vluchtelingen voeden. Meer informatie over dit project.

Vind je het te lastig of tijdrovend om de vouchers te krassen? Dan kan je deze ook opsturen naar Stichting Dordrecht-Bamenda, p/a Drakensteijnlaan 28, 3319 RG Dordrecht.

Mede namens onze partnerorganisaties in Bamenda bij voorbaat heel veel dank!

“Stedenbanden stellen in staat om elkaar te leren kennen, wat wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.”

Kitty Kruger (fractievoorzitter Groen Links Dordrecht)