Nieuws

Speel-leerlokaal Mbingo in gebruik genomen

24 december 2019

Op verzoek van de leerkrachten en de directeur van de school voor dove kinderen Mbingo is geld ingezameld voor een speel-leerlokaal voor de school. In de eerste klas komen kinderen die nieuw zijn op school. Dit kunnen kinderen van 5 jaar maar ook van 13 jaar zijn. Om de jongste kinderen spelenderwijs te laten acclimatiseren en de gebarentaal aan te leren was het erg belangrijk een ruim lokaal te bouwen. Dankzij donaties en de steun van Mainnovation en de Wilde Ganzen kon in mei 2019 begonnen worden met het egaliseren van de grond en de bouw van het lokaal.

Ondanks de onrust die er in Kameroen is, was het gelukkig mogelijk het lokaal te bouwen. In juli was het lokaal klaar. Het wordt een multifunctioneel lokaal. De jongste kinderen krijgen daar les maar omdat zij vroeger stoppen dan de oudere kinderen is er ook een mogelijkheid voor hogere klassen gebruik te maken van dit lokaal. Daarnaast kunnen er ook workshops na schooltijd gehouden worden.

Het lokaal staat tussen de school voor dove kinderen Mbingo en de school voor horende kinderen. Het is ook de bedoeling dat klassen horende en dove kinderen samen les gaan krijgen zodat de horende kinderen wennen aan de gebarentaal en de dove kinderen wennen aan samen met horende kinderen in een klas te zitten. Dit is een goede voorbereiding voor het vervolgonderwijs dat meestal op een school voor horende kinderen zal plaats vinden.

“Het bieden van hulp aan de kinderen en studenten in Bamenda die de toekomst van dit land vertegenwoordigen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch (medewerker Mainnovation, Dordrecht)