Nieuws

RESTAURANT LEO DECOR VOOR FANTASTISCHE JUBILEUMVIERING

08 november 2021

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Stedenband Dordrecht-Bamenda officieel werd opgericht. Reden voor een feestelijke viering op zaterdag 6 november jl. in restaurant Leo aan de Leerparkpromenade, in de vorm van een diner in gecombineerd Kameroens-Nederlandse stijl.  Het diner was voortreffelijk bereid door de keukenbrigade bestaande uit docenten en studenten van de opleiding Food & Hospitality van het Da Vinci College Dordrecht, die in de voorbereiding ondersteuning kregen van het National Polytech University Institute in Bamenda. Ook de bediening was in goede handen van staf en studenten van het Da Vinci College.

 

INTERNATIONAAL GEZELSCHAP

Voordat de 40 deelnemers konden aanschuiven, konden zij onder het genot van een welkomstdrankje en luisterend naar de klanken van djembémuziek van Dordtenaar Redouan Louazna en medespelers in de in Kameroense stijl aangeklede ontvangstruimte een voorproefje nemen van wat een fantastisch jubileumdiner zou worden. De deelnemers vormden een breed gezelschap, onder andere bestaande uit (oud)-bestuursleden van de stichting, (oud)-coördinatoren van de stedenband, het Hoofd Internationale Betrekkingen van de gemeente Dordrecht, vrijwilligers en anderen die de stedenband en de inwoners van Bamenda een warm hart toedragen. Ook vertegenwoordigers van het Dordtse gemeentebestuur, de Kameroense Ambassade en in Nederland werkzame Kameroeners maakten door hun aanwezigheid en inbreng het belang van 25 jaar stedenband duidelijk.

Redouan Louazna bracht met twee andere djembéspelers de gasten in Kameroense sferen

 

Welkomstwoord voorzitter Annemiek Schipper

 

GORCUMSE VERRASSING

Vanwege het internationale karakter van het gezelschap was de voertaal afwisselend Engels en Nederlands. Met daarin een bijzondere rol voor stedenbandcoördinator Nienke Blauw. Zij was niet alleen moderator, maar fungeerde ook als tolk/vertaler. Stichtingsvoorzitter Annemiek Schipper heette alle deelnemers van harte welkom. Dordts burgemeester Wouter Kolff hield een warme toespraak waarin hij niet alleen zijn felicitaties uitsprak maar ook vanuit zijn optiek het belang van de stedenband belichtte. Uit zijn woorden viel goed te beluisteren dat Afrika voor hem geen onbekend continent is. Dit vanwege de activiteiten die hij er verrichtte. Namens zijn ambtgenoot Reinie Melissant, burgemeester van de aan de stedenband gelieerde gemeente Gorinchem, mocht hij aan de stichting een cheque overhandigen van € 2.000,-. Dit geld was het resultaat van een in de vestingstad georganiseerde actie. Een ontzettend mooi en zeer welkom gebaar.

Toespraak burgemeester Kolff

 

Cheque van de Gemeente Gorinchem voor de stedenband!

 

INFORMATIEVE TOESPRAKEN

Als rode draad door de avond liepen tussen de dinergangen door compacte toespraken van onder andere Arie van Zanten, eerste voorzitter van de stedenband, Frans Bleijerveld, voormalig Hoofd Internationale Betrekkingen van de gemeente Dordrecht en vrijwilliger Truus Treep. Truus is al jarenlang zeer gedreven aan de slag om het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen in onze zusterstad mogelijk te maken. Niet alleen door lessen te faciliteren, maar ook door fondsen te werven om het bouwen van klaslokalen en andere voorzieningen binnen basisschool Mbingo mogelijk te maken. Arie, Frans en Truus slaagden er uitstekend in een helder beeld te geven wat in 25 jaar binnen het kader van de stedenband is gerealiseerd. Onder soms moeilijke omstandigheden door geweldsituaties die het in de Noordwest regio van Kameroen gelegen Bamenda niet onberoerd laten. Anekdotes ontbraken evenmin.

Vrijwilliger Truus Treep tijdens diner

 

Oud-voorzitter Gerda Boszdriesz verhaalde in haar bijdrage over haar bezoeken aan Bamenda, met als hoogtepunt de viering van Internationale vrouwendag in 2009. En dat op bijzondere wijze in verbinding zijnde met de Ntankah-vrouwen. Huidig bestuurslid Bert Staat bezocht in 2015 Bamenda. Onder andere met oud-burgemeester Arno Brok, GroenLinks fractievoorzitter Kitty Kruger en Gea Davids, Hoofd Internationale Betrekkingen bij de gemeente Dordrecht. Bert, toen nog fractievoorzitter voor de ChristenUnie-SGP, aanschouwde met eigen ogen het belangwekkende werk van de stichting. Hij benadrukte zaterdagavond het belang van het feit dat de fracties van ChristenUnie-SGP en GroenLinks zich vanuit de Dordtse gemeenraad opgeworpen hebben als ambassadeurs voor de stedenband.

Foto bij verhaal Gerda Bosdriesz over viering Internationale Vrouwendag 2009

 

VIDEOBOODSCHAPPEN

Een tweede rode draad door het avondvullende programma werd gevormd door een mooi palet aan videoboodschappen. Deze videoboodschappen, met dankwoorden over het goede van de nu al 25-jarige samenwerking, kwamen voor wat Bamenda betreft van de heer Francis en madam Gladys van het National Polytech University Institute (NPUI), Jude Waindim van de NorthWest Regional Council, de heer Fonsoh van COMINSUD en Veronica Kini van de Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG). Allen verzorgden indrukwekkende bijdragen die een goed zicht gaven op het belang van de stedenband. Oud-coördinatoren Jurgen Janssen en Merlijn Timmers vertelden in hun videoboodschappen bevlogen over hun activiteiten voor de stedenband. En meer nog, over het belang ervan.

Vertegenwoordigers Kameroense Ambassade en andere gasten diner – op het scherm (op achtergrond in de foto) videoboodschap Jude Waindim

 

OPBRENGST

 Het jubileumdiner vormde een mooie afsluiting van de viering van 25 jaar Dordrecht-Bamenda. Veel dank gaat uit naar de organisatoren van de avond en naar de gastvrije ontvangst en de bijzondere samenwerking met het Da Vinci College. Ook veel dank aan de deelnemers aan het diner, die met hun financiële bijdrage niet alleen het diner, maar ook het voedsel en zadenproject van NVWCIG mede mogelijk maken. Dankzij hun steun en die van de gemeente Gorinchem kan dit project binnenkort gerealiseerd worden! Deze opbrengst benadrukt de duurzame jarenlange functie die de stedenband Dordrecht-Bamenda heeft en die zij zonder twijfel nog lang zal blijven vervullen.

 

Arri Hartog, bestuurslid Stichting Dordrecht-Bamenda

“Stedenbanden stellen in staat om elkaar te leren kennen, wat wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.”

Kitty Kruger (fractievoorzitter Groen Links Dordrecht)