Vrouwen van Ntankah

Voor vooruitgang en ontwikkeling van vrouwen in Bamenda

De Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) is 25 jaar geleden (1996) opgericht door vijf vrouwen in Bamenda, Kameroen. Doel van NVWCIG is om de achtergestelde situatie van vrouwen zichtbaar te maken en hen een stem te geven. Als middel gebruiken ze hierbij onderwijs, trainingen over leiderschap, over gezondheid en gelijke rechten. Daarnaast leren ze vrouwen over landbouw en veeteelt. Als stedenband ondersteunen wij hen door fondsen te werven voor kleinschalige projecten.

Voorzitter Veronica Kini aan het werk tijdens een training over landbouw.
Vrouwen in Bamenda leren dankzij NVWCIG biogas van mest maken.
Ook leren vrouwen paddestoelen kweken op koffiedik.
De eerste oogst van paddestoelen.
NVWCIG doet altijd mee aan de optocht op vrouwendag met grote spandoeken (sinds 2019 lukt dit helaas niet door de burgeroorlog en COVID; hopelijk in de toekomst wel weer).
Altijd feest als de stichting komt kijken.
Eindstand van de actie 'Together for sisters in Bamenda', waarmee in 2020 geld werd ingezameld voor steun door NVWCIG aan intern ontheemde vrouwen en hun gezinnen

Merendeel boeren zijn vrouwen zonder eigen land

Zeventig procent van de boeren zijn vrouw in Kameroen. Ondanks dit feit, hebben vrouwen nauwelijks toegang tot land in de vorm van landrechten of -eigenaarschap. Dit zorgt voor veel armoede onder vrouwen. Prostitutie is hierbij een manier om te overleven. Polygamie is ook nog steeds een veel voorkomende gewoonte in Kameroen. Dit zorgt er voor dat vrouwen extra kwetsbaar zijn om besmet te raken met HIV/AIDS. Verder ondervinden de weduwen, van partners die overleden zijn door AIDS, veel negatieve gevolgen: financieel maar vooral ook sociaal (stigma, discriminatie, gedwongen huwelijk met familielid van overleden partner etc.).
De NVWCIG helpt deze vrouwen. Door middel van inkomens-genererende activiteiten kunnen vrouwen meer controle over hun leven krijgen.

Sinds de start van het gewelddadige conflict in Engelstalig Kameroen, geeft NVWCIG ook steun aan intern ontheemde vrouwen en hun gezinnen. En sinds de start van de COVID-pandemie helpt NVWCIG vrouwen die door de crisis hun werk zijn kwijtgeraakt met trainingen waardoor zij nieuwe vaardigheden kunnen verwerven en op andere manieren geld kunnen verdienen.

Manieren om inkomen te vergroten van vrouwen

NVWCIG organiseert de volgende activiteiten voor vrouwen in Bamenda, Kameroen:

  • Training aan vrouwen over landbouw en veehouderij
  • Opzetten van een kippenboerderij
  • Vergroten van de (maïs)oogst door leveren van kippenmest aan boerderijen
  • aanschaf van een molen en verwerkingsplaats voor eten voor het vee
  • Uitbreiden van de activiteiten van de reproductive health clinic
  • Training aan vrouwen over de productie van handgel en mondkapjes
  • Voorlichting over (preventie van) COVID-19
  • Ondersteuning van intern ontheemde vrouwen, o.a. door aanschaf en levering van zaden en landbouwhulpmiddelen aan gezinnen die hen opvangen

 

Meisje vult jerrycans met water in district Mankon, Bamenda (Kameroen). Foto: Peer Kamp

Water halen taak van vrouwen

Voor water moeten veel vrouwen en kinderen in Bamenda elke dag kilometers lopen voor ze bij een klein vervuild stroompje een paar emmertjes water kunnen halen. Dit zorgt ervoor dat de vrouwen minder tijd hebben om voldoende inkomen voor hun gezin te verdienen. En daarnaast hebben de kinderen niet genoeg tijd om huiswerk te maken waardoor hun resultaten op school niet hoog zijn.
Omdat het water uit een rivier of stroompje niet schoon is, zijn veel kinderen en ouderen ziek (diarree, dysenterie en soms zelfs cholera).

Gemeente Gorinchem, Wilde Ganzen en de Nederlandse Albert Schweizer Foundation (NASF) samenwerkingspartner voor schoon drinkwater

De NVWCIG heeft in mei 2015 bij de stichting een verzoek ingediend om fondsen te gaan werven voor schoon drinkwater in drie quarters van het district Mankon (Muwatchu, Ntankah en Atuambueh) in Bamenda. In deze drie quarters hebben de wijkbewoners geen directe toegang tot schoon drinkwater. De gemeente Gorinchem heeft in 2015 dit doel opgepakt voor verschillende fondsenwervende acties. In 2018 zijn ook Wilde Ganzen en het Nederlands Albert Schweizer Fonds (NASF) aangehaakt. Inmiddels (2021) is het waterproject vrijwel volledig voltooid.

Vrouwen van Ntankah wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht