Vrouwen van Ntankah

Voor vooruitgang en ontwikkeling van vrouwen in Bamenda

De Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) is ruim twintig jaar geleden (1996) opgericht door vijf vrouwen in Bamenda, Kameroen. Doel van NVWCIG is om de achtergestelde situatie van vrouwen zichtbaar te maken en hen een stem te geven. Als middel gebruiken ze hierbij onderwijs, trainingen over leiderschap, over gezondheid en gelijke rechten. Daarnaast leren ze vrouwen over landbouw en veeteelt. Als stedenband ondersteunen wij hen door fondsen te werven voor kleinschalige projecten.

Voorzitter Veronica Kini aan het werk tijdens een training over landbouw.
Vrouwen in Bamenda leren dankzij NVWCIG biogas van mest maken.
Ook leren vrouwen paddestoelen kweken op koffiedik.
De eerste oogst van paddestoelen.
NVWCIG doet altijd mee aan de optocht op vrouwendag met grote spandoeken.
Altijd feest als de stichting komt kijken.
Burgemeester Arno Brok overhandigt tijdens een bezoek een cheque aan voorzitter Veronica Kini.

Merendeel boeren zijn vrouwen zonder eigen land

Zeventig procent van de boeren zijn vrouw in Kameroen. Ondanks dit feit, hebben vrouwen nauwelijks toegang tot land in de vorm van landrechten of -eigenaarschap. Dit zorgt voor veel armoede onder vrouwen. Prostitutie is hierbij een manier om te overleven. Polygamie is ook nog steeds een veel voorkomende gewoonte in Kameroen. Dit zorgt er voor dat vrouwen extra kwetsbaar zijn om besmet te raken met HIV/AIDS. Verder ondervinden de weduwen, van partners die overleden zijn door AIDS, veel negatieve gevolgen: financieel maar vooral ook sociaal (stigma, discriminatie, gedwongen huwelijk met familielid van overleden partner etc.).
De NVWCIG helpt deze vrouwen. Door middel van inkomens-genererende activiteiten kunnen vrouwen meer controle over hun leven krijgen.

Manieren om inkomen te vergroten van vrouwen

NVWCIG organiseert de volgende activiteiten voor vrouwen in Bamenda, Kameroen:

  • Training aan vrouwen over landbouw en veehouderij
  • Opzetten van een kippenboerderij
  • Vergroten van de (maïs)oogst door leveren van kippenmest aan boerderijen
  • aanschaf van een molen en verwerkingsplaats voor eten voor het vee
  • Uitbreiden van de activiteiten van de reproductive health clinic.

 

Meisje vult jerrycans met water in district Mankon, Bamenda (Kameroen). Foto: Peer Kamp

Water halen taak van vrouwen

Voor water moeten veel vrouwen en kinderen in Bamenda elke dag kilometers lopen voor ze bij een klein vervuild stroompje een paar emmertjes water kunnen halen. Dit zorgt ervoor dat de vrouwen minder tijd hebben om voldoende inkomen voor hun gezin te verdienen. En daarnaast hebben de kinderen niet genoeg tijd om huiswerk te maken waardoor hun resultaten op school niet hoog zijn.
Omdat het water uit een rivier of stroompje niet schoon is, zijn veel kinderen en ouderen ziek (diarree, dysenterie en soms zelfs cholera).

Gemeente Gorinchem samenwerkingspartner voor schoon drinkwater

De NVWCIG heeft in mei 2015 bij de stichting een verzoek ingediend om fondsen te gaan werven voor schoon drinkwater in drie quarters van het district Mankon (Muwatchu, Ntankah en Atuambueh) in Bamenda. In deze drie quarters hebben de wijkbewoners geen directe toegang tot schoon drinkwater. De gemeente Gorinchem heeft in 2015 dit doel opgepakt voor verschillende fondsenwervende acties.

Bekijk ook de website van NVWCIG voor een indruk van alle activiteiten.

Vrouwen van Ntankah wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De relatie met Dordrecht is van onschatbare waarde voor Bamenda, een groeiende kosmopolitische stad, die een grote duw naar verdere economische ontwikkeling verwacht.”

Jude Waindim, ambtenaar Internationale Samenwerking, gemeente Bamenda