Voedsel & zaden project Ntankah

In het late voorjaar van 2021 liet Veronica Kini, voorzitter van de Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG), ons weten dat er een enorm voedselprobleem is in Bamenda. Door moeilijkheden met de oogst en het transport van groenten en door in beslagname van grond door soldaten – veelal het gevolg van het voortdurende gewapende conflict – is voedselschaarste ontstaan. Hierdoor zijn de voedselprijzen enorm gestegen en hebben veel gezinnen in Bamenda een tekort aan eten. In de wijk waar de Ntankah vrouwen gevestigd zijn, hebben veel gezinnen het extra zwaar: zij  hebben intern ontheemden, slachtoffers van het conflict, in huis genomen. Daardoor hebben ze juist extra monden te voeden!

Steun-verzoek

Vanwege deze situatie, heeft Veronica ons gevraagd om hulp in de vorm van financiële steun. Enerzijds bedoeld om voor de gezinnen een klein beetje direct eetbaar voedsel aan te schaffen en anderzijds voor de aanschaf van kippen, kippenvoer en voedselzaden. Op deze manier hebben de gezinnen direct iets te eten en kunnen ze daarnaast op de beperkte grond rond hun huis voedsel voor eigen consumptie verbouwen. De mest van de kippen kunnen ze gebruiken voor de groenteteelt en de eieren van de kippen kunnen ze deels zelf consumeren en deels verkopen voor nieuw kippenvoer.

In totaal is voor dit steunproject een € 2.500,- nodig. Om dit bedrag te in te zamelen organiseren we fondsenwervende activiteiten – waaronder de activiteiten van ons 25-jarig jubileum – en nemen we deel aan (rommel)markten en sponsoracties, zoals de sponsoractie van de PLUS supermarkten.

Voedsel & zaden project Ntankah wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht