Speel & leerlokaal

voor dove kinderen school Mbingo

Op de lagere school, de Integrated School for the Deaf Mbingo (ISFD), krijgen ruim 125 leerlingen met een gehoorbeperking les. Goed onderwijs voor dove kinderen is uniek in de regio Bamenda. Daardoor melden steeds meer ouders hun kinderen aan bij ISFD. Klas 1 is nu te groot. Vrijwilligster Truus Treep heeft daarom in 2017 en 2018 geld ingezameld voor een extra lokaal. Wilde Ganzen heeft het ingezamelde bedrag aangevuld, waardoor het lokaal in 2019 gebouwd kon worden. Inmiddels is de bouw voltooid en het lokaal in gebruik genomen.

Lokaal om te spelen en leren

De lagere school ISFD voor dove kinderen ligt net buiten de stad Bamenda in Kameroen. In 2016 zaten 54 leerlingen in klas 1 (groep 3 in Nederland). Normaal zijn dit 26 kinderen. Ook verschillen de leeftijden erg van de kinderen, namelijk van 5 tot 14 jaar. Beste oplossing was om klas 1 te verdelen over 2 lokalen. De jonge kinderen zouden namelijk meer spelenderwijs de gebarentaal, lezen en schrijven moeten leren. Hiervoor was een speciaal lokaal nodig. Kosten van dit speciale speel- en leerlokaal waren 32.000 euro.

Integratie dove en horende kinderen

Tegenover de school voor dove kinderen staat een school voor horende kinderen. Dit is bewust zo gebouwd om de integratie van de dove kinderen aan te moedigen. Het speel- en leerlokaal verbindt de twee scholen letterlijk met elkaar. Klassen 5 en 6 (groep 7 en 8 in Nederland) van beide scholen krijgen inmiddels gezamenlijk les in het nieuwe lokaal. Dit zorgt ook voor meer onderling contact en integratie.

Kosten lokaal

32.000 euro

Leerlingen van lage school Mbingo spelen memory buiten op een tafel buiten. Mbingo ligt aan de rand van de stad Bamenda in Kameroen.

Ruim 17 jaar samenwerking met ISFD

De Integrated School for the Deaf (ISDF) Mbingo is een school voor dove kinderen met een internaat. Het is opgericht door de Baptistenkerk in 2000. De school bestond toen uit een paar oude gebouwtjes verspreid over het terrein van het ziekenhuis. Over goed onderwijs voor dove kinderen was niet veel bekend. Vrijwilligster Truus Treep startte daarom in 2003 actief met het werven van fondsen voor ISFD Mbingo.

Dankzij Truus en de stichting kon de lagere school de afgelopen jaren de volgende activiteiten realiseren: nieuwe slaapzaal voor de meisjes, schoolboeken kopen, keuken en eetzaal bouwen, 5 nieuwe leslokalen en een opslagruimte.

Succesvolle projecten met ISFD Mbingo

Het speel-leerlokaal wordt gebouwd. Maar steun aan basisschool Mbingo blijft welkom!

Jouw gift is van harte welkom! Maak jouw bijdrage over op rekeningnummer NL13 INGB 0009191991 onder vermelding van ‘Mbingo’ of doneer online via onze website.

Ik wil meedoen

Speel & leerlokaal wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De relatie met Dordrecht is van onschatbare waarde voor Bamenda, een groeiende kosmopolitische stad, die een grote duw naar verdere economische ontwikkeling verwacht.”

Jude Waindim, ambtenaar Internationale Samenwerking, gemeente Bamenda