Mbingo – leslokalen

Onderwijs voor dove kinderen

Vrijwilliger Truus Treep is sinds 2003 actief met het werven van fondsen voor lagere school Mbingo in Bamenda. Haar doel was de bouw van 4 nieuwe leslokalen zodat 150 leerlingen met een gehoorbeperking elk jaar verzekerd zijn van goed onderwijs. Deze dove en slechthorende kinderen (in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar) komen uit Bamenda en omgeving. In 2016 is het vierde en laatste leslokaal gebouwd dankzij steun van mensen uit Nederland. Dit project is klaar.

Leerling praat met klasgenoten. Foto: Jan Tito
Leerling voor de klas tijdens presentatie. Foto: Jan Tito.
Leraar tijdens les op lagere school Mbingo. Foto: Jan Tito.

Mbingo, Integrated school for the Deaf

Deze lagere school in Bamenda is gestart in 2000, omdat het reguliere basisonderwijs in Kameroen geen dove kinderen toelaat. Het betreft hier een basisschool waar kinderen les krijgen door middel van gebarentaal. Het lespakket is identiek aan die van het reguliere basisonderwijs en de leerlingen voldoen dan ook aan dezelfde overheidstoetsen als alle andere basisschoolkinderen in Kameroen. Zo krijgen deze kinderen niet alleen onderwijs, maar worden ze ook uit hun isolement gehaald.

Probleem: Schoolgebouw is niet eigendom van Mbingo

Op dit moment zitten de leerlingen van het Mbingo-instituut in oude barakken van een ziekenhuis. Echter, het ziekenhuis kan op elk moment de barakken weer terugeisen. Dat betekent dat 150 dove en slechthorende kinderen geen klaslokalen meer zullen hebben. Het Mbingo-instituut heeft met eigen geld drie nieuwe leslokalen kunnen bouwen. Om alle kinderen een plek te kunnen geven zijn er echter in totaal zeven leslokalen nodig. Deze lokalen worden geplaatst naast een reguliere school om zo de integratie tussen horende en dove kinderen te bevorderen.

Benodigd geldbedrag

Drie van de zeven lokalen zijn gebouwd en gefinancierd door de lokale organisatie CBCHS. Voor de andere vier leslokalen was in totaal 75.000 euro nodig. Vrijwilligster Truus Treep pakte het project per lokaal aan. Één leslokaal kostte 15.000 euro.

De oude barakken van het Mbingo Baptist ziekenhuis die de lagere school Mbingo gebruikte als leslokalen.
De oude barakken van de school lagen vlakbij een lasserij.
Veel barakken waren erg donker waardoor de kinderen niet genoeg licht hadden tijdens de les.
Ondanks alle ongemakken geven alle leraren wel vol enthousiasme les.
Ook is er tijd om af en toe te 'keten'.
Leerlingen tijdens de les.

Planning van activiteiten

Er moesten nog twee klaslokalen komen en een kamertje voor het hoofd van de school, inclusief een opslagruimte. Nu deze laatste ruimtes gebouwd zijn, is het hele schoolgebouw af. Er blijft echter wel jaarlijks geld nodig voor de bijscholing van de leraren aan het Mbingo-instituut en we zullen aandacht blijven besteden aan het dove kind.

De bouw van de eerste leslokalen startte in 2013 met de fundering.
Bouw aan de fundering van een leslokaal.
Het eerste geraamte voor een leslokaal.
De eerste lokalen waren af begin 2014.

Resultaten

In april 2014 zijn dankzij giften van sponsors en inwoners van Dordrecht twee nieuwe klaslokalen opgeleverd.
Dankzij een grote gift van Mainnovation kon in oktober 2014 de opdracht worden gegeven voor de bouw van nog een klaslokaal. Dit lokaal is begin 2015 in gebruik genomen.
In 2016 konden een 6e en 7e leslokaal gebouwd worden.

Leerlingen hielpen enthousiast mee tijdens de verhuizing naar 2 nieuwe leslokalen in maart 2014. Foto Mascha Joustra.
Ook op hun hoofdjes droegen kinderen lesmateriaal naar het nieuwe lokaal. Foto Mascha Joustra.
Binnenzijde van nieuw leslokaal. Foto Mascha Joustra.
Leerlingen bekijken nieuw leslokaal.
Opening van twee nieuwe leslokalen in maart 2014.

Aanleiding voor samenwerking met Mbingo

In 2004 werd door vrijwilligster Truus Treep het initiatief genomen ondersteuning te gaan bieden aan het Mbingo Doveninstituut, net buiten Bamenda gelegen. Het contact ontstond toevallig, maar groeide snel uit tot een fantastisch project dat zich richt op het verbeteren van de leer- en leefomstandigheden van dove kinderen.
Inmiddels is het personeel op met name het gebied van gebarentaal en mimiek geschoold en is er een nieuwe meisjesslaapzaal, een nieuwe keuken en een overdekte eetzaal voor de kinderen bij het internaat van Mbingo gebouwd.

De directie van de lagere school Mbingo heeft een verslag over de opening van de eerste twee nieuwe leslokalen geschreven. De leslokalen zijn geopend in januari 2015 toen burgemeester Arno Brok (Dordrecht), burgemeester Anton Barske (Gorinchem), Guy Delahaye (adviesbureau Mainnovation) en het bestuur van de stichting in Bamenda op bezoek waren.

Wilde Ganzen steunt de bouw van twee klaslokalen van het Mbingo-onderwijsinstituut. Zij financieren 30% als wij 70% van het bedrag inzamelen.

Mbingo – leslokalen wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)