Mankon-Ntankah II

Drinkwater voor drie wijken in stadsdeel van Bamenda

Er is een tekort aan schoon drinkwater in het stadsdeel Mankon van Bamenda. De inwoners worden daardoor ziek. Als gevolg hiervan kunnen ze niet naar school of werk, wat hun kansen en mogelijkheden – bijvoorbeeld om voldoende inkomen te verdienen – beperkt.  

Eerder werden er in 6 wijken het stadsdeel Mankon al met succes watervoorzieningen aangelegd (met dank aan gulle Dordtenaren en Wilde Ganzen voor de financiering en de inspanningen van vrijwilliger Truus Treep en lokale partners voor fondsenwerving en uitvoering), waardoor duizenden inwoners in die wijken nu meer kansen en mogelijkheden hebben. 

Samenwerkingspartner Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) is, na een succesvolle fondsenwerving met steun van inwoners, organisaties en bedrijven uit Dordrecht, Wilde Ganzen en het Nederlands Albert Schweitzer Fonds, eind 2018 begonnen aan de uitvoering van de aanleg van schoon drinkwater voorzieningen in drie andere wijken van het stadsdeel: Muwatchu, Ntankah en Atuambueh.

De aanleg heeft door de burgeroorlog lang geduurd, maar is recent voltooid. Nu hoeven ook de inwoners van deze wijken hun water niet meer te halen uit de opvang van regenwater, putten, beekjes en andere kleine waterbronnen. Zodra de situatie het weer toestaat, hopen we het voltooide project te bezoeken!

Drinkwater-situatie in Bamenda

In Bamenda, West Kameroen, is schoon drinkwater niet zomaar voorhanden. Hoewel er sinds de start van de stedenband wel een en ander verbeterd is, heeft de burgeroorlog van de afgelopen jaren ook weer veel kapot gemaakt. Helaas zijn veel inwoners hierdoor nog steeds (of opnieuw) genoodzaakt om water te drinken dat niet schoon is. Omdat ze geen schoon drinkwater hebben, zijn veel kinderen en ouderen ziek (diarree, dysenterie en soms zelfs cholera). Voor water moeten de vrouwen en kinderen kilometers lopen voor ze bij een klein vervuild stroompje een paar emmertjes water kunnen halen. En dat elke dag weer. Dit zorgt ervoor dat de vrouwen minder tijd hebben om voldoende inkomen voor hun gezin te verdienen. En daarnaast hebben de kinderen niet genoeg tijd om huiswerk te maken waardoor hun resultaten op school niet hoog zijn. Door te investeren in drinkwater, maken we ook voor deze vrouwen en kinderen meer mogelijk!

Vrouwenorganisatie is verantwoordelijk

De Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) is twintig jaar geleden opgericht (1996) door vijf vrouwen in de noordwestelijke provincie van Kameroen. Hun doel is om de achtergestelde situatie van vrouwen (grassroots ) zichtbaar te maken en hen een eigen stem te geven. Sinds 2006 heeft de stichting stedenband Dordrecht-Bamenda contact met hen en voert samen projecten uit. De groep bestaat uit 24 vrijwilligers.

Probleem en doel

Er is een tekort aan schoon drinkwater in het stadsdeel Mankon van Bamenda en de inwoners worden daardoor ziek. De lokale partner NVWCIG wil voor schoon drinkwater zorgen in dit stadsdeel. Om te beginnen met de drie wijken Muwatchu, Ntankah and Atuambueh. Op dit moment komen de inwoners aan water via de opvang van regenwater, putten, beekjes en andere kleine waterbronnen. Gedurende het droogseizoen zijn de meeste van deze bronnen niet beschikbaar. De schaarste van water is voor de inwoners een ramp. Kinderen en ouderen hebben last van diarree, dysenterie en zelfs cholera door de slechte hygiëne.

De bevolkingsgroei van Bamenda is hoog. Op dit moment heeft de stad naar schatting 450.000 inwoners. De bestaande en schaarse watervoorzieningen kunnen met moeite aan de vraag voldoen omdat zij in het verleden aangelegd zijn voor veel minder inwoners. Daarnaast heeft het bestaande waterbedrijf financiële problemen waardoor er niet meer voorzieningen kunnen worden aangelegd. De stijgende vraag naar water leidt tot toenemende problemen. Tot slot helpt ook de burgeroorlog van de afgelopen jaren niet mee.

Voor wie?

In de drie wijken van stadsdeel Mankon woonden aan de start van dit project 2550 mensen. Daarnaast staat er een technische school, een basisschool en een ‘health centre’. Hierdoor komt het aantal mensen dat met het project bereikt is op ongeveer 4000.

Vrouwen kinderen lopen kilometers voor water in stadsdeel Mankon in Bamenda.

Wat hebben ze nodig?

Ieder mens gebruikt gemiddeld 20 liter per dag. In de drie wijken van Mankon is dus dagelijks een waterhoeveelheid van 80.000 liter nodig Een watervoorziening moet daarom deze hoeveelheid kunnen produceren. Op deze manier heeft elke inwoner minstens 20 liter schoon drinkwater om mee te douchen, wassen, koken, schoonmaken en andere zaken.

De aangelegde watervoorziening bestaat uit:

●      een waterreservoir en 2 opvangbakken;

●      2 pompen, 7.600 pijpleidingen en 11 publieke waterkranen;

●      15 watermeters, 2 vlotterkranen en een dieselgenerator.

Watercommissie

Er is een watermanagementcommissie opgezet. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van vrouwen, mannen, de jeugd, technici en de landeigenaar. De leden van de watercommissie tekenen ook een contract waarin een aantal afspraken worden vastgelegd.

Inwoners betalen eigen bijdrage

Voor de continuïteit van het project is er een financiële component inbegrepen. Op het moment dat huishoudens water wensen dan betalen ze een contributie. Op deze manier is er altijd geld beschikbaar om reparaties uit te voeren of onderhoud te doen. Daarnaast worden er ook nog extra bomen en planten geplaatst.

Kosten watervoorziening

De watervoorziening is voltooid met hulp van een uitgewerkt plan klaar, dat van professionele, technische adviezen van een PUM-ingenieur is voorzien. In totaal was er 23.750 euro nodig om het project te realiseren. Dit geld is met dank aan uw steun, de steun van organisaties uit Dordrecht en Gorinchem, een bijdrage van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) en van Wilde Ganzen bijeen gehaald.

Mankon-Ntankah II wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht