Mankon

Drinkwater voor 6 wijken in Bamenda

Schoon drinkwater is in de stad Bamenda een probleem. Zes wijken in het stadsdeel Mankon vroegen in 2013 om onze hulp. Ook de Baptist High School Mankon (BHSM), een middelbare school in Mankon, had onvoldoende drinkwater. Begin 2016 hadden vrijwilligster Truus Treep en de stichting voldoende geld ingezameld. Sinds eind 2016 stroomt uit 17 publieke kranen schoon drinkwater.

6100 mensen weer schoon water

De volgende zes wijken in Mankon kunnen voor het eerst schoon drinkwater tappen uit de kraan: Alachu, Matsam, Ntangye, Muwatsu, Matsom en Ntembeng. Deze wijken liggen in Mankon, een buurt in de stad Bamenda. Inclusief de leerlingen van de middelbare school maken 6.100 mensen gebruik van de publieke kranen.

De gezondheid van de inwoners is sinds de aanleg van de drinkwatervoorziening enorm verbeterd en de schoolkinderen hebben voldoende water.

Vrouwen en kinderen in Mankon moeten kilometers lopen elke dag voor schoon drinkwater.
Het kleine stroompje is erg vervuild. Dit zorgt voor veel ziektes.
Een inwoner van Mankon vult jerrycans met water.

Watervoorziening in Bamenda onvoldoende

Voor de dorpsgemeenschappen in Bamenda zijn onvoldoende watersystemen om de (groeiende!) bevolking van water te voorzien. Dit zorgt ervoor dat mensen water moeten opsparen en in sommige gebieden zijn ze zelfs afgesloten van schoon drinkwater. De gemeenschappen aan de rand van de stad, de wijken die recent zijn gebouwd in Bamenda, hebben zelfs nog nooit water uit de kraan gehad. Zij hebben geen water om te drinken of om zich te kunnen wassen. Hiervoor moeten ze grote afstanden lopen naar lokale riviertjes, die vaak vervuild water bevatten die niet echt geschikt is voor menselijke consumptie.

Vuil water in Mankon

In het uitdijende stadsdeel Mankon zijn een aantal ‘nieuwe’ wijken die geen schoon drinkwater hebben. Voor water konden de wijkbewoners eerst terecht bij een middelbare school in Mankon (Baptist High School), omdat zij een waterput hebben. Helaas zat er steeds minder water in, waardoor zowel de mensen in Mankon als de school onvoldoende water hadden.

Vrijwilligster Truus Treep zette zich persoonlijk in voor de zes wijken in deze buurt. Zij zamelde geld in voor een sterke pomp en vijf pijpleidingen met verschillende kranen. Hierdoor heeft de hele wijk schoon drinkwater.

Ziek door vies water

Door gebrek aan water in de zes wijken, leden de inwoners aan allerlei ziekten. Het water werd uit een riviertje gehaald. Helaas stroomt dit riviertje door een bos met palmbomen. Deze palmen geven een bruine stof af waardoor het water vies en verontreinigd is. Doordat de mensen uit de zes dorpsgemeenschappen dit vieze water moesten drinken waren veel kinderen en ouderen ziek. Ze hadden last van diarree, dysenterie en soms was er zelfs een geval van cholera.

Één van de eerste watertappunten in Mankon. Deze wordt goed bewaakt door een vrouw in de wijk.

Aanpak en planning

Het hele project was verdeeld in drie fases.
Fase 1 – Watervoorziening voor zes dorpsgemeenschappen (Alachu, Matsam, Ntangye, Muwatsu, Matsom en Ntembeng) bestaande uit: het slaan van drie putten, het plaatsen van waterpompen, het bouwen van een ondergrondse opslagtank en het plaatsen van zes tappunten. De opslagtank is zo groot dat er zelfs uitbreiding kan komen zodat later ongeveer 16.000 mensen voorzien kunnen worden van schoon drinkwater.
Fase 2 – Het plaatsen van de pomp om het water op te pompen, vijf tappunten plaatsen in de drie wijken die nog geen tap hebben.
Fase 3 – Plaatsing van 3 km waterleidingen en zes extra tappunten in de wijken Matsam, Alachu en Ntangye waar ongeveer 3.100 mensen wonen en de middelbare school Baptist High School Mankon (BHSM) met 400 studenten. Het aanpassen van de elektriciteit i.v.m. de waterpomp.
Zie voor recente aanpassingen het artikel bij ‘nieuws’ op deze pagina.

Resultaten

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: Het slaan van drie putten, het plaatsen van waterpompen, het bouwen van een ondergrondse opslagtank en het plaatsen van 17 tappunten zodat de zes wijken in de buurt Mankon schoon drinkwater kunnen krijgen.

Mankon wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)