Nieuws

Projecten in strijd tegen Corona in Bamenda succesvol uitgevoerd met Dordtse steun

16 maart 2021

Dankzij de mooie opbrengst van de Veiling voor Bamenda van 17 december 2020 en de aanvullende giften die de stedenband eind december nog ontving, konden in onze zusterstad begin januari twee projecten in de strijd tegen Corona van start. Evenals een derde project, waarvan de financiering al eerder rond was, zijn de twee projecten inmiddels succesvol afgerond. Dankzij de steun vanuit Dordrecht en de verdubbeling van het ingezamelde bedrag door het Corona-fonds van Wilde Ganzen zijn in totaal 1400 studenten en docenten, 800 vrouwen en hun gezinnen en 1190 kinderen met een beperking en hun gezinnen geholpen. Indirect zijn vele duizenden mensen in Bamenda bereikt met voorlichtingsactiviteiten.

Het geld dat eind 2020 werd binnengehaald, was het laatste bedrag dat nog nodig was om de Corona-projecten in Bamenda te financieren. Eerder in 2020 hadden al diverse fondsenwervende activiteiten plaatsgevonden en waren ook gulle giften ontvangen, zowel van individuele Dordtenaren als van het Dordtse bedrijf Mainnovation.

Begin 2021 konden dankzij het geld de stedenband-samenwerkingspartners Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG, beter bekend als de Ntankah vrouwen) en Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS, bekend van de doven- en slechthorendenschool Mbingo) van start met hun initiatieven. Evenals de Polytechnische universiteit, die al eerder met steun uit Dordrecht van start was gegaan, richtten zij zich onder andere op preventie. Er werden mondkapjes, hand-gel en zeep uitgedeeld, extra voorzieningen geplaatst voor handen wassen en flash-thermometers gekocht en ingezet. Daarnaast werd op verschillende locaties in Bamenda voorlichting gegeven over Corona. Dit leverde onder andere prachtige materialen op die konden worden ingezet voor kinderen en volwassenen met een beperking, zoals deze video in gebarentaal.

Een van de door CBCHS ontwikkelde voorlichtingsposters

Naast op preventie, richtte het project van de Ntankah vrouwen zich ook op het omscholen van meisjes en vrouwen die door Corona hun werk waren kwijtgeraakt. Meisjes en vrouwen kregen training in het ontwerpen en maken van mondkapjes. De Ntankah vrouwen regelden tot slot ook voedselsteun voor de zwaarst getroffen vrouwen en gezinnen. Zij hoefden zich daardoor even geen zorgen te maken over het dagelijkse voedsel en kregen ruimte om te zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten!

Meisjes en jonge vrouwen leren mondkapjes maken

Het project van CBCHS richtte zich, naast op preventie, op het optuigen van een systeem van psychosociale steun voor mensen met een beperking die door Corona in een isolement terecht zijn gekomen. Daarnaast werd succesvol bij de overheid en humanitaire organisaties gepleit voor inclusief COVID-beleid, waarin ook de belangen van mensen  met een beperking worden meegenomen. Tot slot gaven ook zij voedselsteun aan de zwaarst getroffen gezinnen, in dit geval gezinnen met een of meer gezinsleden met een beperking.

Door een lokale ingenieur uit Bamenda ontworpen handwasmachine met voetbediening

Het al eerder voltooide project van de Polytechnische universiteit was 100% gericht op preventie. Er werden onder andere door een lokale ingenieur uit Bamenda ontworpen met de voet aangedreven machines geplaatst voor het wassen van de handen. Erg Corona-proof! Daarnaast zorgden mondkapjes, handgel en zeep voor iedere student en verscherpte controle met thermometers voor een veilige leeromgeving. Studenten werden bovendien ingezet om, na zelf te zijn voorgelicht, mensen in hun eigen wijk voorlichting te geven over Corona. Dat het project een succes was, blijkt wel uit het feit dat er tot op heden op de universiteit nog geen Corona-besmettingen zijn geweest!

Hoe dankbaar de mensen in Bamenda zijn voor de steun die ze gekregen hebben uit Dordrecht, wordt misschien nog wel het mooiste verwoord door Veronica Kini, voorzitter van de Ntankah vrouwen, in deze video.

“Het bieden van hulp aan de kinderen en studenten in Bamenda die de toekomst van dit land vertegenwoordigen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch (medewerker Mainnovation, Dordrecht)