Vacatures

BETAALDE VACATURE:

De besturen van de stichtingen Dordrecht-Bamenda en Stedenband Dordrecht-Varna roepen sollicitanten op voor de functie van

 

Coördinator stedenbanden (m/v)

14.4 uur per week

De gemeente Dordrecht heeft meerdere stedenbanden, waaronder met de stad Bamenda in Kameroen en met Varna in Bulgarije. Doel van de stedenband-stichtingen is het geven van informatie over de partnersteden en het stimuleren van contacten en projecten tussen inwoners, bedrijven en organisaties in Dordrecht (en regio) en de inwoners van Bamenda en Varna. Op die manier verruimen mensen hun blik op de wereld en kunnen vriendschappen en samenwerking ontstaan.
De stichtingen initiëren, stimuleren en begeleiden contacten en projecten van personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties van en tussen de steden. Zie voor meer informatie over de projecten en werkzaamheden: www.dordrecht-bamenda.nl en www.dordrechtvarna.nl of de social media kanalen van de stichtingen (zie links naar de social media van Stichting Dordrecht-Bamenda hieronder).

 

Inhoud van de functie

De coördinator heeft tot taak de Dordtse bevolking te betrekken bij de activiteiten van de stedenbanden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van service, advies en begeleiding aan groepen, bedrijven, vrijwilligers en geïnteresseerden, het onderhouden van contacten met partners in Bamenda en Varna, en het coördineren en initiëren van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten door en voor de bevolking van Dordrecht en omgeving.

De coördinator heeft contact met de Gemeente Dordrecht en stemt de activiteiten en plannen van de stichtingen af met de stedenbandactiviteiten van de gemeente. Ook onderhoud de coördinator de contacten met de samenwerkingspartners in Bamenda en Varna. In overleg met de stichtingsbesturen worden prioriteiten gesteld en werkafspraken gemaakt.

De coördinator is verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de jaarplannen. De coördinator rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan de stichtingsbesturen.

 

Taakomschrijving

De coördinator coördineert de werkzaamheden van de stichtingen Dordrecht-Bamenda en Stedenband Dordrecht-Varna en heeft, in overleg met de stichtingsbesturen, de verantwoordelijkheid dat de volgende taken worden uitgevoerd:

 • (Mede)ontwikkelen en uitwerken van de visie op de stedenbanden en het handelingsperspectief voor gemeente, besturen en partners in Bamenda en Varna
 • Opstellen van de Jaarplannen en de subsidieaanvragen voor de stedenbanden
 • Advies, initiatief en begeleiding bij het enthousiasmeren van de vrijwilligers en nieuwe initiatieven uit de Dordtse bevolking voor de stedenbanden
 • Stimuleren en begeleiden van personen en bedrijven die zich willen inzetten voor voorlichtingsactiviteiten en projecten in Bamenda en Varna
 • Informeren van subsidiegevers en andere betrokkenen over de voortgang van projecten
 • Rapportage en verslaglegging
 • Ontwikkelen van PR-materiaal en (doen) onderhouden van de websites en sociale media
 • Geven van voorlichting, bijvoorbeeld in de vorm van scholenactiviteiten, uitwisselingen, activiteiten rond duurzame ontwikkeling, etc. etc.

 

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met internationale contacten;
 • Kennis van (overheids)organisaties, beleid, procedures en richtlijnen op het beleidsterrein van gemeentelijke internationale samenwerking;
 • Kunnen herkennen van trends en ontwikkelingen met betrekking tot het werkterrein;
 • Kennis van/ ervaring met methodieken van projectmatig en resultaatgericht werken;
 • Vrijwilligers kunnen aansturen, enthousiasmeren en motiveren;
 • Gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen (lokaal en internationaal);
 • Proactieve en initiatiefrijke instelling;
 • Goede beheersing van het Engels;
 • Bereidheid om ook in de avonduren en weekenden te werken.

 

Vaardigheden

 • Analytisch
 • Flexibele instelling
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en kunnen omgaan met culturele verschillen;
 • Creativiteit om inhoudelijke mondiale vraagstukken te vertalen in voor de doelgroepen bruikbare voorlichtingsmiddelen;
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden, netwerken en instellingen
 • Stressbestendig.

 

Rechtspositioneel

De coördinator wordt aangesteld voor 14.4 uur in de functie van consulent volgens de CAO Welzijn en dienstverlening, schaal 8 – 9. De aard van de functie brengt met zich mee dat in drukke perioden meer uren wordt gewerkt, die in rustige perioden kunnen worden gecompenseerd.

De coördinator verricht zijn/ haar werkzaamheden in dienst van de Stichting Werkgever Stedenbanden Dordrecht (SWSD).

 

Nadere informatie & sollicitateren

Neem voor meer informatie over de vacature en in geval van vragen contact op met Nienke Blauw (huidige coördinator), via email adres nblauw@dordrecht-bamenda.nl of – op werkdagen tussen 16:00 en 17:00 uur – telefoonnummer: 06-55370832.

Geïnteresseerd in de functie? Stuur je sollicitatie met motivatiebrief en curriculum vitae dan vóór 1 mei 2022 op naar info@dordrechtvarna.nl, t.a.v. Andrea van den Boogaard.

 

 

ONBETAALDE VACATURES:

We zijn op zoek naar:

Algemene bestuursleden

en daarnaast naar:

 • Vrijwilligers op het gebied van Communicatie
 • Vrijwilligers op het gebied van Event Organisatie

Het festivalseizoen van 2022 wordt momenteel voorbereid, op scholen is langzaam weer meer mogelijk en aandacht voor de situatie in onze zusterstad is hard nodig. We kunnen alle extra brain-power en handen nu dus beter gebruiken dan ooit! Bekijk voor meer inspiratie van wat jij bij of voor ons zou kunnen doen ook onze nieuwsberichten.

Heb jij zin om je voor de stedenband in te gaan zetten? Wil jij ons helpen om zoveel mogelijk mensen te bereiken? Laat het ons weten via info@dordrecht-bamenda.nl

Meer informatie:

“De relatie met Dordrecht is van onschatbare waarde voor Bamenda, een groeiende kosmopolitische stad, die een grote duw naar verdere economische ontwikkeling verwacht.”

Jude Waindim, ambtenaar Internationale Samenwerking, gemeente Bamenda