Samenwerking met Gemeente Dordrecht

In 1996 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem besloten tot het aangaan van een officiële stedenband met Bamenda in Kameroen. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’. De uitwisseling vindt plaats door een ‘van-collega-tot-collega benadering’. Collega’s van de stad Bamenda bezoeken collega’s in Dordrecht en omgekeerd.

Burgemeester Arno Brok van de gemeente Dordrecht is ambassadeur van de stedenband. Ook de lokale politieke partijen steunen de stichting. GroenLinks en de CU/SGP hebben de stedenband zelfs ‘geadopteerd’. Lees hieronder waarom.

Burgemeester Arno Brok, gemeente Dordrecht: “We voelen ons verbonden met een trots West-Afrikaans land. Men is trots op de band met ons land en de stedenband wordt gedragen door velen.”

Kitty Kruger, fractievoorzitter GroenLinks: “Zeker nu de financiële middelen minder zijn en er op alle fronten wordt bezuinigd, is het aan ons, de politieke partijen, de taak te laten zien dat onze steun nodig en zinnig is. Stedenbanden stellen ons in staat om elkaar te leren kennen omdat wij vinden dat dit wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.” Lees ook haar uitgebreide motivatie.

Bert Staat, fractievoorzitter CU/ SGP: “De fractie ChristenUnie/SGP hecht belang aan de stedenbanden omdat wij het van belang vinden dat we ervaringen uit Dordrecht met andere steden kunnen delen en andere organisaties daarin kunnen ondersteunen. Als dat ook nog kan bijdragen aan een verdere ontwikkeling, is dat helemaal mooi. Door de stedenband worden in Bamenda tal van goede projecten uitgevoerd. Daarom lag de stedenband met Bamenda voor de hand en kozen we daarvoor.” Lees ook zijn uitgebreide reactie.

“De relatie met Dordrecht is van onschatbare waarde voor Bamenda, een groeiende kosmopolitische stad, die een grote duw naar verdere economische ontwikkeling verwacht.”

Jude Waindim, ambtenaar Internationale Samenwerking, gemeente Bamenda