Missie en ontstaan

De Stichting Dordrecht-Bamenda werd in 1996 op initiatief van de gemeente Dordrecht opgericht, ter ondersteuning van de gemeentelijke stedenband tussen Dordrecht en Bamenda, een stad in het noordwesten van Kameroen.

We brengen inwoners en organisaties uit Dordrecht en Bamenda met elkaar in contact. We wisselen met elkaar uit, leren van elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Deze uitwisseling en samenwerking, het ontdekken van overeenkomsten en verschillen, levert een bredere, ruimere blik op de wereld. En er ontstaan unieke vriendschappen en samenwerkingen. Een bekend Afrikaans spreekwoord luidt:

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

De prachtige projecten en resultaten van de – culturele, economische en sociale – samenwerking binnen de stedenband van de afgelopen 25 jaar zijn het bewijs dat dit gezegde klopt!

Op wie richten wij ons

We richten ons op de gehele samenleving van Dordrecht en Bamenda – van het welzijnswerk tot ondernemers, van milieu- en vrouwenorganisaties tot het onderwijs en van sport tot gezondheidsinstellingen.

We geven in Dordrecht daarbij wel prioriteit aan jongeren en het onderwijs. In Bamenda ligt de focus op jongeren, het onderwijs en vrouwen(organisaties).

Onze kernwaarden gelijkwaardigheid, inclusiviteit, wederkerigheid en duurzaamheid zijn een belangrijke leidraad voor al ons werk. En met onze projecten en activiteiten hopen we op kleinschalige wijze bij te dragen aan de Mondiale Ontwikkelingsdoelen.

Wat bieden wij aan

  • De mogelijkheid om deel uit te maken van een enthousiaste, informele organisatie, waarbinnen mensen op kleinschalige wijze samenwerken aan verschillende activiteiten, projecten en doelen.
  • Een portfolio aan projecten in Dordrecht en Bamenda waar scholen, organisaties en bedrijven aan kunnen bijdragen met kennis, tijd of geld.
  • Een betrouwbaar netwerk van lokale organisaties in Bamenda, persoonlijk contact met deze organisaties en via deze partners met individuele inwoners in Bamenda. Wegens de COVID-19 pandemie en het gewelddadige conflict dat sinds 2017 woedt in Engelstalig Kameroen, zijn reizen en persoonlijke ontmoetingen, bijvoorbeeld via stages, momenteel onmogelijk. De mogelijkheden tot contact zijn op dit moment dus vooral telefonisch, online en via social media. De ervaring leert echter dat via deze wegen prima kennis en informatie kan worden uitgewisseld, evenals foto’s, video’s, muziek en andere creatieve uitingen. Dit kan zeer inspirerend en leerzaam zijn voor jongeren, scholen en bedrijven in Dordrecht en uiteraard ook voor onze partners daar!
  • Activiteiten in Dordrecht en publicaties om onze stedenband en zusterstad aan de hand van verschillende thema’s nader te belichten.

Waar onderscheiden wij ons in

  • We zijn kleinschalig, persoonlijk en verbindend.
  • We bieden een persoonlijke en diepgaande kennismaking met Bamenda en haar inwoners, organisaties en bedrijven.
  • We hebben een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties in Bamenda.
  • We hebben de steun van de gemeente Dordrecht, met haar burgemeester als ambassadeur.
  • We hebben een alliantie met de gemeente Gorinchem.

Het ontstaan van de stedenband Dordrecht-Bamenda

Sinds 1996 bestaat er tussen de gemeenten Dordrecht en Bamenda (Kameroen) een officiële stedenband. Een stedenband is een formele vriendschapsband of partnerschap tussen een Nederlandse stad en een stad in een ander land. Doel van een dergelijke band is om kennis te delen, van elkaars cultuur te leren en om elkaar – onder andere op bestuurlijk niveau – te ondersteunen.

Het contact is in 1993 per toeval ontstaan toen de toenmalige burgemeester van Bamenda en de Dordtse wethouder Piet Jansse elkaar op een congres in Italië tegenkwamen. De burgemeester van Bamenda vroeg aan Jansse of Dordrecht wilde helpen bij de aanleg van een brug in Bamenda. Tijdens de regentijd overstroomde een kleine rivier in Bamenda namelijk, waardoor delen van de stad niet langer bereikbaar waren. Jansse reageerde hier positief op, en met hulp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vervolgens de ‘Dordrecht Bridge’ aangelegd. Dit was het eerste gezamenlijke project van de twee steden. En in 1996 werd de band geformaliseerd.

Sinds die tijd zijn al veel activiteiten door Dordrecht en Bamenda gezamenlijk uitgevoerd, waaronder projecten en activiteiten op het gebied van afvalverwerking (‘Keep Bamenda Clean’), gehandicaptenzorg, infrastructuur (bruggen), onderwijsmethoden en HIV/aids preventie.

In 1996 werd, in navolging van de officiële bekrachtiging van de stedenband door de gemeentebesturen van beide steden, ook de Stichting Dordrecht-Bamenda opgericht. Het doel hiervan was om de stedenband inhoudelijk en qua bereik te verbreden en te verdiepen. De gemeente Dordrecht ondersteunt Bamenda op bestuurlijk niveau. De stichting coördineert contacten tussen organisaties en personen op alle andere niveaus. Uiteraard vindt regelmatig contact en afstemming tussen gemeente en stichting plaats.

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht