Missie en ontstaan

Op initiatief van de gemeente Dordrecht is de stichting in 1996 opgericht ter ondersteuning van de gemeentelijke stedenband tussen Dordrecht en Bamenda in het noordwesten van Kameroen.
Ons doel is het stimuleren van contact en wederzijds begrip tussen inwoners en organisaties in Dordrecht en omgeving en de inwoners van Bamenda. Op die manier verruimen mensen hun blik op de wereld (mondiale bewustwording) en kunnen unieke vriendschappen en samenwerking ontstaan. Of zoals een Afrikaans spreekwoord luidt: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Op wie richten wij ons

De stedenband richt zich op jongeren in het onderwijs, op ondernemers en maatschappelijke organisaties en op inwoners (in de omgeving) van Dordrecht, die concreet iets willen betekenen voor anderen en hun kennis en vaardigheden willen delen en ontplooien in een Afrikaans land.

Wat bieden wij aan

– De mogelijkheid om deel uit te maken van een internationaal netwerk waarbij mensen op kleinschalige wijze kunnen bijdragen aan armoedebestrijding.
– Persoonlijk contact met inwoners van Bamenda via een internationale ‘community’, en mogelijk in de toekomst (momenteel onmogelijk wegens een gewelddadig conflict) ook via reizen.
– Een betrouwbaar netwerk van lokale organisaties in Bamenda. Momenteel is daar vooral digitaal en telefonisch contact mee mogelijk. Via deze wegen kan echter prima kennis, informatie worden uitgewisseld, evenals foto’s, video’s, muziek en andere creatieve uitingen. Dit kan zeer inspirerend en leerzaam zijn voor scholen en bedrijven in Dordrecht (en uiteraard ook voor onze partners daar)! Fysieke uitwisselingen en stages zijn wegens de gewelddadige crisis in Bamenda en de rest van Engelstalig Kameroen momenteel helaas NIET mogelijk. In de toekomst hopen we wel weer te kunnen helpen bij het realiseren van unieke buitenlandse stages en/of  bedrijfsprojecten waardoor medewerkers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
– Een portfolio aan ontwikkelingsprojecten in Bamenda waar personen en bedrijven (in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen – MBO) aan kunnen bijdragen, qua kennis, tijd of geld.
– Verdiepingsmomenten, door bijeenkomsten in Dordrecht en publiciteit, om diverse aspecten van een Afrikaans land te leren kennen, met Kameroen in het algemeen en de stad Bamenda in het bijzonder.

Waar onderscheiden wij ons in

– Persoonlijke en diepgaande kennismaking met Bamenda en haar inwoners en bedrijven.
– Een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties in Bamenda en goed contact met de gemeente Bamenda.
– De steun van de gemeente Dordrecht met haar burgemeester als ambassadeur.
– Een alliantie met de gemeente Gorinchem.

Kernwaarden: kleinschalig, persoonlijk en verbindend.

 

Het ontstaan van de stedenband Dordrecht-Bamenda

Sinds 1993 bestaat er tussen de gemeenten Dordrecht en Bamenda (Kameroen) een officiële stedenband. Een stedenband is een formele vriendschapsband of partnerschap tussen een Nederlandse stad en een stad in een ander land. Doel van een dergelijke band is om kennis te delen, van elkaars cultuur te leren en/of om elkaar op een bestuurlijk niveau te ondersteunen.

Deze band is per toeval ontstaan toen de toenmalige burgemeester van Bamenda en de Dordtse wethouder Piet Jansse elkaar op een congres in Italië tegenkwamen. De burgemeester van Bamenda vroeg aan Jansse of Dordrecht wilde helpen bij de aanleg van een brug in Bamenda. Tijdens de regentijd overstroomde een kleine rivier in Bamenda waardoor delen van de stad niet langer bereikbaar waren. Met hulp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is toen de ‘Dordrecht Bridge’ aangelegd. Dit was het eerste gezamenlijke project van de twee steden.

Sinds 1993 zijn al veel activiteiten door Dordrecht en Bamenda gezamenlijk uitgevoerd, waaronder projecten op het gebied van afvalverwerking (‘Keep Bamenda Clean’), gehandicaptenzorg, infrastructuur (bruggen), onderwijsmethoden en HIV/aids preventie.

In 1996 is de Stichting Dordrecht-Bamenda opgericht om de stedenband niet alleen technisch maar ook inhoudelijk meer vorm te geven. De gemeente Dordrecht ondersteunt Bamenda op bestuurlijk niveau. De stichting coördineert contacten tussen organisaties en personen op alle andere niveaus.

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht