Missie en ontstaan

Op initiatief van de gemeente Dordrecht is de stichting in 1996 opgericht ter ondersteuning van de gemeentelijke stedenband tussen Dordrecht en Bamenda in het noordwesten van Kameroen.
Ons doel is het stimuleren van contact en wederzijds begrip tussen inwoners en organisaties in Dordrecht en omgeving en de inwoners van Bamenda. Op die manier verruimen mensen hun blik op de wereld (mondiale bewustwording) en kunnen unieke vriendschappen en samenwerking ontstaan. Of zoals een Afrikaans spreekwoord luidt: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Op wie richten wij ons

De stedenband richt zich op jongeren in het onderwijs, op ondernemers en maatschappelijke organisaties en op inwoners (in de omgeving) van Dordrecht, die concreet iets willen betekenen voor anderen en hun kennis en vaardigheden willen delen en ontplooien in een Afrikaans land.

Wat bieden wij aan

– De mogelijkheid om deel uit te maken van een internationaal netwerk waarbij mensen op kleinschalige wijze kunnen bijdragen aan armoedebestrijding.
– Persoonlijk contact met inwoners van Bamenda via een internationale ‘community’, en mogelijk in de toekomst ook via reizen.
– Een betrouwbaar netwerk van lokale organisaties in Bamenda die zich lenen voor unieke buitenlandse stages en/of voor bedrijfsprojecten waardoor medewerkers zich ook persoonlijk kunnen ontwikkelen.
– Een portfolio aan ontwikkelingsprojecten in Bamenda waar personen en bedrijven (in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO) aan kunnen bijdragen, qua kennis, tijd of geld.
– Verdiepingsmomenten, door bijeenkomsten in Dordrecht en publiciteit, om diverse aspecten van een Afrikaans land te leren kennen, met Kameroen in het algemeen en de stad Bamenda in het bijzonder.

Waar onderscheiden wij ons in

– Persoonlijke en diepgaande kennismaking met Bamenda en haar inwoners en bedrijven.
– De mogelijkheid voor zelfontplooiing via buitenlandse stages en reis- en werkervaringen in Bamenda, een stad in Kameroen die nog niet is ontdekt door de massa. Dit is mogelijk dankzij een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties in Bamenda en het goede contact met de gemeente Bamenda.
– De steun van de gemeente Dordrecht met haar burgemeester als ambassadeur.
– Een alliantie met de gemeente Gorinchem.

Kernwaarden: kleinschalig, persoonlijk en verbindend.

 

Het ontstaan van de stedenband Dordrecht-Bamenda

Sinds 1993 bestaat er tussen de gemeenten Dordrecht en Bamenda (Kameroen) een officiële stedenband. Een stedenband is een formele vriendschapsband of partnerschap tussen een Nederlandse stad en een stad in een ander land. Doel van een dergelijke band is om kennis te delen, van elkaars cultuur te leren en/of om elkaar op een bestuurlijk niveau te ondersteunen.

Deze band is per toeval ontstaan toen de toenmalige burgemeester van Bamenda en de Dordtse wethouder Piet Jansse elkaar op een congres in Italië tegenkwamen. De burgemeester van Bamenda vroeg aan Jansse of Dordrecht wilde helpen bij de aanleg van een brug in Bamenda. Tijdens de regentijd overstroomde een kleine rivier in Bamenda waardoor delen van de stad niet langer bereikbaar waren. Met hulp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is toen de ‘Dordrecht Bridge’ aangelegd. Dit was het eerste gezamenlijke project van de twee steden.

Sinds 1993 zijn al veel activiteiten door Dordrecht en Bamenda gezamenlijk uitgevoerd, waaronder projecten op het gebied van afvalverwerking (‘Keep Bamenda Clean’), gehandicaptenzorg, infrastructuur (bruggen), onderwijsmethoden en HIV/aids preventie.

In 1996 is de Stichting Dordrecht-Bamenda opgericht om de stedenband niet alleen technisch maar ook inhoudelijk meer vorm te geven. De gemeente Dordrecht ondersteunt Bamenda op bestuurlijk niveau. De stichting coördineert contacten tussen organisaties en personen op alle andere niveaus.

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)