Bestuur en vrijwilligersteam

Bestuursleden:

Annemiek Schipper – Voorzitter
Bert Staat – Penningmeester
Truus Treep – Secretaris
Arri Hartog – Algemeen bestuurslid

Vrijwilligers:

Jan Tito

Judith Moni-Ateba
Bert Blokland
Kevin Rietveld
Dicky van der Veer
Joeke Warmerdam

Sandjana Sitaram

De bestuursleden en vrijwilligers zetten zich in voor de stedenband om verschillende redenen. Hieronder vertellen ze waarom. 

Annemiek Schipper, voorzitter

Annemiek Schipper: “Ik heb altijd al wat willen doen voor mijn ‘andere helft’ Kameroen en ben ervan overtuigd dat ik deze wens bij de Stichting Dordrecht Bamenda in vervulling kan laten gaan. Als nieuw lid binnen het bestuur wil ik graag een bijdrage leveren aan de missie van de stichting en tegelijkertijd mijn kennis en ervaring als jurist inzetten om zo meer te kunnen bereiken voor de bevolking in Bamenda, Kameroen. Van jongs af aan heb ik gezien hoe mijn moeder zich als vrijwilliger altijd met veel liefde en overtuiging inzet voor deze stichting. Ik heb dan ook persoonlijk mogen ervaren hoe belangrijk en mooi het is om de Kameroense muziek, dans en cultuur te kunnen delen met anderen.  Weten dat mijn inspanningen een groot verschil kunnen maken en tegelijkertijd veel kunnen leren over mijn cultuur maken mij enorm gedreven.” 

 

Bert Staat, Penningmeester

Bert Staat: “De Stedenband is van grote waarde! Mijn liefde voor Bamenda is ontstaan gedurende de tijd dat ik in de gemeenteraad van Dordrecht zat.  Als fractie ChristenUnie/SGP waren wij, en zijn dat nog steeds, samen met GroenLinks ambassadeur van de stedenband Dordrecht-Bamenda. In 2015 ben ik zelf op bezoek geweest in Bamenda en dat heeft een onvergetelijke indruk gemaakt op mij. Voor Bamenda is deze stedenband van groot belang. Het is heel goed dat bedrijven en onderwijsinstellingen investeren in Bamenda zelf. Dat kinderen met een beperking ook een volwaardige plaats kunnen krijgen. Dat er uitwisselingsprojecten zijn tussen studenten uit Bamenda en Dordrecht en dat de lokale koffieboeren gestimuleerd worden om hun product op een hoger niveau te brengen!

 

Truus Treep, vrijwilliger

Truus Treep, Secretaris

Truus Treep: “In 2003 werd mij gevraagd of ik iets kon betekenen voor de dove kinderen in Bamenda, de zusterstad van Dordrecht in Kameroen. In 2000 was er door de Baptisten Kerk, in de omgeving van Bamenda, een school voor dove kinderen opgezet. Het is voor mij elke keer weer een uitdaging iets voor kinderen met een beperking te doen. Het is mooi om te zien hoe leergierig de leerkrachten zijn en hoe graag ze alles wat ze leren toepassen in hun onderwijs. Het werken met mensen in Bamenda geeft energie. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb mensen in andere culturen te leren kennen.”

 

Bestuurslid stedenband Dordrecht-Bamenda. Foto: 2015

Arri Hartog, algemeen bestuurslid

Arri Hartog: “In 2005 was ik voor een project van de gemeente Dordrecht in Bamenda. Met eigen ogen zien hoe lastig het is echte stappen te zetten om er een betere stad van te maken. Om te leven, te werken en te wonen. Ik kon ook de oprechtheid van de inwoners ervaren en hun wens een omgeving te creëren waar hun kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Met goede toekomstperspectieven. Daarna zijn mijn contacten met Bamenda gebleven. Gemotiveerd door mijn ervaring dat, vanuit ons oogpunt kleine, concrete projecten tot aanzienlijke resultaten kunnen leiden, heb ik de kans met beide handen aangepakt toen een bestuursfunctie beschikbaar kwam. Betekenisvol actief kunnen zijn voor de stichting, dat is wat mij beweegt.”

 

Judith Moni Ateba, vrijwilliger

Judith Moni Ateba, vrijwilliger

Judith Moni-Ateba: “Kameroen is mijn geboorteland. Sinds 1996 ben ik al betrokken als vrijwilligster bij de stedenband Dordrecht-Bamenda. Ik vind het erg belangrijk om mezelf actief te blijven opstellen als het gaat om Kameroen. Daarom doe ik mijn best om een bijdrage te leveren aan verschillende projecten om zo een positief beeld te kunnen geven over Kameroen. Dit doe ik door bijvoorbeeld op verschillende basisscholen gastlessen en danslessen te geven.

 

 

 

 

“Het bieden van hulp aan de kinderen en studenten in Bamenda die de toekomst van dit land vertegenwoordigen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch (medewerker Mainnovation, Dordrecht)