Nieuws

Oproep van onze penningmeester naar aanleiding van de Vredesweek: denk aan Bamenda!

02 oktober 2021

Vorige week (19 t/m 26 september 2021) was het Vredesweek. Deze week, die al sinds 1967 bestaat, wordt sinds een aantal jaren georganiseerd vanuit PAX. Vrede. Volgens Wikipedia is vrede een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Heilzaam wil in dit verband zeggen dat het goed is voor geest en lichaam.

Helaas is deze heilzame toestand van rust en harmonie in ons persoonlijk leven al dikwijls ver bij ons vandaan. En moeten we ook vaak de beschuldigende vinger in deze naar onszelf wijzen.

Gelukkig is er tussen Nederlanders onderling in veruit de meeste gevallen wel vrede. En ook tussen bijvoorbeeld provincies onderling. Stel je voor dat er om iets te noemen vanwege de taal een burgeroorlog zou ontstaan. Tussen bijvoorbeeld mensen die redelijk algemeen beschaafd Nederlands spreken en de Friessprekende Nederlanders. Fries is tenslotte een officieel erkende taal. Dat is ondenkbaar in Nederland!

En we mogen dankbaar zijn dat Nederland met geen enkel land ter wereld in staat van oorlog verkeert. Helaas zijn veel landen wel in staat van oorlog. Denk aan Noord-Korea, Syrië, Oekraïne en helaas opnieuw actueel Afghanistan.

Ik kom nog even terug op de mogelijkheid van een burgeroorlog tussen provincies. In ons land niet voor te stellen. Toch doet deze situatie zich wel voor in Kameroen. Daar woedt al sinds 2016 een conflict tussen het Engelssprekende deel en het – veel grotere – Franstalige deel. Aanleiding was het aannemen door het parlement van een wet die Frans als voertaal in het onderwijs en bij de rechtsprekende macht in het Engelstalige deel mogelijk zou maken; inclusief bijbehorend van de Fransen geërfd onderwijs- en rechtssysteem, terwijl in het Engelstalige deel het van de Britten geërfde rechts- en onderwijssysteem geldt. In een jaar tijd veranderde een vreedzaam protest tegen deze wet in een eenzijdig uitroepen van een onafhankelijke staat (Ambazonia) en een gewapend conflict. Sedertdien is dit steeds verder geëscaleerd en inmiddels heeft het de proporties van een burgeroorlog.

Wij als stedenband Dordrecht-Bamenda hebben vanaf 1996 uitwisseling met inwoners van Bamenda. Bamenda is een grote stad in Kameroen met naar schatting rond een half miljoen inwoners. Al 25 jaar lang hebben we vanuit Dordrecht een vriendschap met deze inwoners. Bamenda ligt echter in de North-West regio, een van de twee Engelstalige regio’s, van Kameroen. En het ligt dus midden in het gebied waar sinds het begin van het conflict sprake is van oorlogshandelingen. Het overheidsleger en verschillende groepen separatisten bestrijden elkaar. Deze strijd heeft al veel slachtoffers geëist, onder oud en jong. Het onderwijs kan maar zeer beperkt plaatsvinden. Economisch loopt de regio op zijn achterste benen. En wat het ergste is: in internationaal opzicht krijgt deze burgeroorlog nagenoeg geen aandacht!

We kiezen als Stedenband Dordrecht-Bamenda geen partij. Wel doen we de dringende oproep om deze situatie onder de aandacht te brengen van de politiek, journalistiek en andere mogelijk relevante contacten. En om deze, als u gelovig bent, mee te nemen in uw persoonlijke gebeden. Dring erop aan dat er samensprekingen gestart worden tussen de strijdende partijen. Dat de dialoog wordt gestart! Opdat er gesproken kan worden over het bereiken van vrede.

Vrede zij met u allen!

Bert Staat, Penningmeester Stedenband Dordrecht-Bamenda

 

“Stedenbanden stellen in staat om elkaar te leren kennen, wat wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.”

Kitty Kruger (fractievoorzitter Groen Links Dordrecht)