Nieuws

Online veiling voor Bamenda succesvol verlopen

21 december 2020

Afgelopen donderdag, 17 december, vond vanaf 15:30 uur een online veiling plaats om geld in te zamelen voor de strijd tegen Corona in Bamenda, onze zusterstad in Kameroen. De veiling werd uitgezonden via een livestream vanuit de raadszaal op het Stadhuis van Dordrecht, met niemand minder dan burgemeester Kolff als veilingmeester! Deelnemers konden bieden op een zeer divers aanbod aan veiling-items en deden dat ook enthousiast. Eindresultaat van de veiling is het mooie bedrag van € 2150,-.

Het was de allereerste keer dat er vanuit het Stadhuis van Dordrecht een online veiling werd georganiseerd. Bij het opstarten van de veiling was het voor iedereen dan ook even wennen. Maar al gauw kwam de veiling, onder de bezielende regie van burgemeester Kolff, goed op stoom. Via de chat van MS Teams werd bij sommige items flink tegen elkaar opgeboden. Daardoor gingen beide gewaden van voormalig burgemeester Brok boven de vraagprijs onder de hamer en werd voor het juju masker zelfs een bedrag van € 190,- neergelegd!

Dit traditionele Juju-masker werd voor € 190,- geveild!

We zijn erg tevreden over het resultaat van de veiling. “We hadden in totaal nog € 2500,- nodig voor volledige financiering van de initiatieven van onze partnerorganisaties in Bamenda. Dankzij de € 2150,-  die de veiling heeft opgeleverd, zijn we daar nu al heel dichtbij!”, aldus Annemiek Schipper, onze voorzitter.

We hopen nog voor de jaarwisseling de resterende € 350,- binnen te halen. Daartoe hebben we de veiling-items die niet geveild zijn, opnieuw op de website geplaatst: Veilinglijst_overgebleven_items

Geïnteresseerden kunnen hier een kijkje nemen en per mail (info@dordrecht-bamenda.nl) een bod uitbrengen op de overgebleven items.

Wie door middel van een kleine gift wil meehelpen het bedrag rond te maken, kan een donatie overmaken op IBAN NL13 INGB 0009191991 ten name van Stichting Dordrecht-Bamenda onder vermelding van ‘Veiling voor Bamenda’ of ‘Corona-hulp’.

De totaalopbrengst wordt in zusterstad Bamenda besteed aan initiatieven die enerzijds gericht zijn op de preventie van verdere verspreiding van COVID-19 en anderzijds op het helpen van mensen die door de Corona-crisis in de problemen zijn geraakt. Zo worden mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt met workshops omgeschoold, wordt gewerkt aan speciaal lesmateriaal voor onderwijs op afstand voor kinderen met een beperking, wordt een hulplijn opgezet voor mensen die door de crisis kampen met psychosociale klachten en wordt er voedselhulp opgezet voor gezinnen die het ergst getroffen zijn en kampen met armoede en honger.

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)