Nieuws

Gulle giften uit solidariteit met vrouwen in Bamenda

09 maart 2020

Zondag 8 maart, Internationale Vrouwendag, was de laatste dag van onze actie ‘Together for sisters in Bamenda’. Een maand lang werd met deze solidariteitsactie geld ingezameld voor noodhulp aan de slachtoffers van de crisis in onze zusterstad – in meerderheid vrouwen. We konden tijdens het Dochters van Dordrecht Festival bij monde van bestuurssecretaris en Dochter van Dordrecht Truus Treep al melden dat het streefbedrag van de actie was gehaald. Inmiddels is duidelijk dat dat bedrag zelfs is overtroffen: in totaal is €2687,35 gedoneerd door Dordtenaren en andere sympathisanten! Samen met partnerorganisatie NVWCIG in Bamenda willen we iedereen die heeft bijgedragen heel erg hartelijk danken voor hun steun!

In het Engelstalige deel van Kameroen, waar Bamenda zich bevindt, woedt alweer ruim drie jaar een burgeroorlog. Het leger van Kameroen en separatisten die strijden voor onafhankelijkheid van de regio bevechten elkaar. De werkelijke slachtoffers van deze oorlog zijn de burgers die klem zitten tussen de strijdende partijen: zij krijgen te maken met ontvoeringen, zien familie voor hun ogen vermoord worden en hun huizen vernietigd. Inmiddels wordt het aantal intern ontheemden rond de 700.000 geschat.

Deze in meerderheid vrouwelijke intern ontheemden moeten zien te overleven in de bush en krijgen te maken met seksueel geweld. Ze hebben, naast voedsel, kookgerei, medicijnen en hygiënische producten, waaronder maandverband, ook voorbehoedsmiddelen nodig om zich te beschermen tegen ongewenste zwangerschappen.

Voorbehoedsmiddelen & maandverband zijn hard nodig 

Met het geld dat de actie Together for sisters in Bamenda heeft opgebracht zullen de medewerkers van vrouwenorganisatie NVWCIG de hoogste noden van hun zusters in de bush verlichten door hen van deze middelen te voorzien.

Het was nog even spannend of we het streefbedrag wel zouden halen. Maar in het laatste weekend van de actie zijn nog veel giften binnengekomen: onder andere een gift van € 500,- van het bedrijf Zwinkels Tours Cameroon op 7 maart en een gift van € 65,- van The Movies Dordrecht op 8 maart. Laatstgenoemde gift was een % van de recettes van de films die speciaal in het kader van internationale vrouwendag werden vertoond.

Het overtreffen van het streefbedrag maakte deze internationale vrouwendag speciaal. We hopen en wensen dat de internationale vrouwendag van volgend jaar nóg specialer wordt, doordat alle vrouwen in onze zusterstad deze feestdag weer in vrede kunnen vieren!

 

“Ik zag dat de juiste mensen aan dit project werken. Ze werken hier vanuit hun hart en dat zie je terug in de gebouwen.” (Ferrie over zijn werk bij de lagere school Mbingo)

Ferrie de Jong (servicemonteur)