Nieuws

Grote Kerk Gemeente Dordrecht en Doopsgezinde Gemeente Dordrecht steunen drinkwaterproject Bamenda

21 juli 2018

De Grote Kerk Gemeente Dordrecht en de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht hebben dit jaar een collecte gehouden ter ondersteuning van het drinkwaterproject voor de Ntankah-vrouwen in Bamenda.  Zij hebben daarmee respectievelijk 382,51 en 75 euro opgehaald.  Wij zijn erg blij met dit resultaat en danken beide kerken voor hun inzet.

Het waterproeject wordt dit jaar – zoals we eerder al meldden – met steun van veel mensen uit Dordrecht, van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds en van Wilde Ganzen gerealiseerd en zal 4000 mensen van schoon drinkwater voorzien. Door groei van de bevolking zal de voorziening op afzienbare termijn al moeten worden uitgebreid. Het geld van de collectes wordt voor deze uitbreiding gereserveerd.

Schoon drinkwater

Schoon drinkwater is van levensbelang. In Dordrecht maken we ons al zorgen over de kwaliteit van het drinkwater. Maar in ieder huis komt er wel gezuiverd water uit de kraan.

In onze partnerstad Bamenda is voor veel mensen geen schoon, veilig drinkwater beschikbaar. Nog altijd moeten met name vrouwen en kinderen vaak ver lopen voor water van onzekere kwaliteit. En nog altijd worden mensen daardoor ziek of sterven zelfs aan de gevolgen van het drinken van vervuild water.

Stichting Dordrecht Bamenda investeert om die reden al meerdere jaren met lokale samenwerkingspartners in Bamenda in het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater.  Het drinkwaterproject Mankon-Ntankah II bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase.

 

“Het bieden van hulp aan de kinderen en studenten in Bamenda die de toekomst van dit land vertegenwoordigen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch (medewerker Mainnovation, Dordrecht)