Nieuws

Grote donatie Mainnovation helpt ‘Farming’ als vak en bron van inkomsten Mbingo nieuw leven in te blazen!

23 december 2021

Tijdens de kerstborrel van het Dordtse bedrijf Mainnovation werd officieel bekend gemaakt dat het bedrijf een donatie van € 10.000,- schenkt aan de Stedenband Dordrecht-Bamenda! Dit bedrag is geoormerkt voor het ‘Farming’ project van basisschool Mbingo voor dove en slechthorende kinderen.

Het project bestaat uit het nieuw leven inblazen en verder uitbreiden van twee vormen van ‘farming’: het houden van kippen en het onderhouden van een uitgebreide moestuin. In het verleden werd op Mbingo al lesgegeven in ‘farming’. Door de burgeroorlog raakte dit echter in verval. Nu het in de omgeving van Mbingo weer wat rustiger is geworden, wil Mbingo zowel het kippen houden als het moestuinieren weer opstarten. Hiervoor is onder andere verbetering en uitbreiding van de hokken van de kippen nodig, vaccinaties en betere voeding voor de kippen en veel mankracht voor het goed gebruiksklaar maken van alle grond voor het moestuinieren.

Truus Treep met de cheque van Mainnovation!

Met de prachtige donatie van Mainnovation kunnen al deze zaken in één keer gerealiseerd worden. Dit maakt het mogelijk dat de leerlingen van Mbingo vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen leren wat het beroep van landbouwer/ boer inhoudt en hier vaardigheden in kunnen opdoen. Daarnaast kan de opbrengst van de moestuin en het kippen houden – groente en eieren, verkocht worden op de markt. Hiermee kan de school inkomen genereren om beter in het eigen onderhoud te kunnen voorzien!

Zowel Stichting Dordrecht-Bamenda, basisschool Mbingo als ook de Cameroon Baptist Convention – de organisatie achter basisschool Mbingo – zijn zeer Mainnovation zeer dankbaar voor de enorme gift. Tijdens de kerstborrel van vandaag heeft Truus Treep, bestuurssecretaris en vanuit Stichting Dordrecht-Bamenda projectleider van alle samenwerkingsprojecten met Mbingo, deze dank in een interview met Mainnovation-partner Guy Delahay overgebracht.

Kerstgroet

Enkele van de leerlingen van de reguliere school waarmee Mbingo inmiddels deels geïntegreerd is, hebben speciaal voor Mainnovation en de stedenband een kerstgroet opgenomen – klik hier om ‘m te bekijken!

Als Stichting Dordrecht-Bamenda sluiten we ons graag bij deze Kerstgroet aan. We wensen iedereen in Dordrecht, Gorinchem en Bamenda, alsmede alle samenwerkingspartners binnen en buiten deze steden, een hele fijne Kerst toe en een goede start van 2022!

 

“Stedenbanden stellen in staat om elkaar te leren kennen, wat wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.”

Kitty Kruger (fractievoorzitter Groen Links Dordrecht)