Nieuws

Geslaagde digitale veiling voor Bamenda

13 januari 2021

Als stedenband Dordrecht-Bamenda hadden we voor de zomer van 2020 het plan opgevat een veiling te gaan organiseren. Bedoeling was hiermee geld binnen te halen om drie hulpprojecten in relatie tot Covid-19 in Bamenda te kunnen financieren. Deze drie projecten, van de Cameroon Baptist Convention Health Service (CBCHS), de National Polytech University Institute (NPUI) en de Ntankah vrouwenbeweging (NVWCIG), zijn gericht op het aanbieden van preventieve voorzieningen (mondkapjes, handgel, voorlichting, etcetera) en het tegengaan van de negatieve gevolgen van de Corona pandemie, onder andere door voedselhulp, ontwikkeling van materiaal voor onderwijs op afstand en omscholing.

Doelgroep zijn onder andere kinderen met een beperking, mensen die werkloos geworden zijn, eenoudergezinnen zonder inkomsten, kind-gezinnen, mensen die ernstig ziek zijn en intern ontheemden; veelal vrouwen en kinderen.

De veiling was erop gericht de fondsenwerving voor de projecten af te kunnen ronden. Met veel enthousiasme heeft onze coördinator Nienke zich ingezet voor de organisatie van deze veiling, daarbij geholpen door het bestuur en een handvol vrijwilligers. Het enthousiasme en de betrokkenheid spetterde er bij allen vanaf. De veiling stond op de agenda voor vrijdag 9 oktober 2020, met niemand minder dan burgemeester Kolff als veilingmeester. Alles was perfect voorbereid!

Helaas gooiden aangescherpte corona-maatregelen roet in het eten: de veiling moest enkele dagen voorafgaand aan vrijdag de 9e worden afgeblazen. De teleurstelling was groot, maar duurde kort!

Want al snelde groeide het plan de veiling om te zetten naar een digitale veiling. Vanuit het Stadhuis zouden de te veilen items via een MS Teams-sessie geveild worden. De burgemeester wilde nog steeds graag zijn medewerking verlenen. En zo is het gebeurd.

Op donderdag 17 december 2020 vond de online-veiling plaats. De burgemeester heeft zich buitengewoon van zijn rol als veilingmeester gekweten. Met verve bracht hij de stukken onder de aandacht van het digitale publiek. Met originele kwinkslagen wist hij de sfeer zeer gemoedelijk te maken. En wat belangrijker is, het koperspubliek te stimuleren. In ruim anderhalf uur tijd wisselden veel goederen van eigenaar. Djembés, Kameroense kledingstukken en iets basaals als een nieuw tosti-ijzer. De opbrengst van de veiling is, inclusief giften, uiteindelijk uitgekomen op het prachtige bedrag van € 2.600,-.

Burgemeester Kolff in actie als veilingmeester – Fotograaf: RTV Dordrecht

De veiling had niet kunnen plaats vinden zonder de medewerking van onze veilingmeester burgemeester Kolff. Maar ook willen we met name Clark Beemer noemen, de facilitaire man van de raadsgriffie van Dordrecht. Beemer heeft achter de digitale schermen keihard gewerkt om de veiling Corona-proof te kunnen laten plaatsvinden.

Daarom: alle organisatoren, uitvoerenden en deelnemers, nogmaals hartelijk dank voor de inzet en betrokkenheid!

Bert Staat, Penningmeester Stichting Dordrecht-Bamenda

 

Nawoord: 

Er zijn nog onverkochte veiling-items die gekocht kunnen worden tegen de vanaf-prijs waarmee ze onder de hamer gingen! Kijk in geval van interesse op de Veilinglijst_overgebleven_items en stuur ons een email (info@dordrecht-bamenda.nl) onder vermelding van het nummer van het veiling-items dat je wenst aan te schaffen!

 

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)