Nieuws

Europees Parlement veroordeelt mensenrechtenschendingen

18 april 2019

De situatie in het Engelstalige deel van Kameroen, waar ook de Dordtse zusterstad Bamenda ligt, is de afgelopen periode steeds verder verslechterd. Ook in de rest van Kameroen is het inmiddels onrustig. De vrede – door de burgemeesters en inwoners van Dordrecht en Gorinchem toegewenst aan alle Kameroeners in een boodschap van vrede vlak voor de Kerst – is zeer ver weg: mensenrechtenschendingen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Mensen worden onrechtmatig gearresteerd en gevangen gehouden, ontvoerd, afgeperst, mishandeld, verkracht en vermoord. Ziekenhuizen en zelfs hele dorpen worden afgebrand, met mensen en al. Scholen blijven – uit angst of afgedwongen – gesloten en de economie is ingestort. Steeds meer mensen lijden honger. Vanuit Bamenda en omgeving en ook van bezorgde mensen uit heel Nederland klinkt sinds februari onophoudelijk de roep om meer internationale aandacht voor de situatie. En daarnaast een roep om meer internationale druk uit te oefenen om onmiddellijk een einde te maken aan de schendingen en een inclusieve vredesdialoog te starten. Stichting Dordrecht Bamenda heeft deze oproep in februari neergelegd bij het Europees Parlement. En met succes: vandaag heeft het Europees Parlement in de plenaire zitting in Straatsburg een resolutie aangenomen die de mensenrechtenschendingen veroordeelt en druk zet op alle partijen om tot vrede te komen.

 

Stichting Dordrecht Bamenda is erg blij met deze stap. De resolutie, die naast naar de verschillende Europese instituten en lidstaten ook naar de Afrikaanse Unie en de overheid van Kameroen wordt gestuurd, is een belangrijk signaal vanuit Europa dat de internationale gemeenschap niet zal blijven toekijken hoe onschuldige burgers het slachtoffer worden van gewelddadigheden. In de tekst roept het Europees Parlement de Kameroense regering en de separatisten beiden op om onmiddellijk te stoppen en een inclusieve vredesdialoog met elkaar en de Kameroense maatschappij aan te gaan. De Afrikaanse Unie wordt gevraagd eraan bij te dragen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en de EU om een vredesdialoog te ondersteunen en desgewenst als mediator te begeleiden. Bij onvoldoende voortgang, zo geeft het Europees Parlement in de resolutie aan, moet de VN Veiligheidsraad worden ingeschakeld. Uiteindelijk zou dat tot een interventie kunnen leiden.

Stevige taal, waarvan de Stichting Dordrecht Bamenda hoopt dat die alle strijdende partijen zal bereiken en ertoe zal bijdragen dat zij inzien dat een inclusieve dialoog echt de enige weg voorwaarts is. Veel media-aandacht zal daarbij helpen en de stichting hoopt dan ook dat die er komt.

Samenwerkingspartners in onze zusterstad proberen ondanks alle ellende hun werkzaamheden voort te zetten: voor vrouwen, voor kinderen, voor onderwijs, voor schoon drinkwater en voor duurzaamheid. Zij hebben onze steun nu harder nodig dan ooit. Wie daaraan kan en wil meehelpen, kan dit laten weten door te mailen naar info@dordrecht-bamenda.nl.

“Het bieden van hulp aan de kinderen en studenten in Bamenda die de toekomst van dit land vertegenwoordigen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch (medewerker Mainnovation, Dordrecht)