Nieuws

Drinkwaterproject in zusterstad Bamenda kan van start!

29 januari 2018

Met de toekenning van een bijdrage van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is het benodigde bedrag binnen om drie wijken met totaal 4.000 inwoners in het stadsdeel Mankon in Dordrechts zusterstad Bamenda van schoon drinkwater te voorzien! Het afgelopen jaar hebben we diverse activiteiten georganiseerd om aandacht voor het project te vragen en geld in te zamelen. Zo werd bijvoorbeeld in samenwerking met dansschool Joy2dance en enthousiaste Dordtenaren midden in Dordrecht een dans (flashmob) opgevoerd, was de opbrengst van een filmavond in The Movies bestemd voor het waterproject en droegen ook diverse andere organisaties en bedrijven – waaronder Pelican Rouge, de Agro Delta Groep en de Wereldwinkel – met acties bij. 

Copyright Stedenband Dordrecht-Bamenda. 2015.

De inzameling, de bijdrage van het NASF en een bijdrage van Wilde Ganzen samen maken het voor de partnerorganisatie Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) in Bamenda mogelijk de watervoorzieningen aan te gaan leggen. Hierdoor hoeft niet meer uren gelopen te worden voor water en wordt ziekte en sterfte door vervuild water tegengegaan.

In heel Bamenda, Noordwest Kameroen, is schoon drinkwater niet zomaar voorhanden. De inwoners zijn in veel gevallen genoodzaakt om ver te lopen en dan nog water te drinken dat niet schoon is – met alle negatieve gevolgen van dien voor de gezondheid en voor aandacht die kan worden besteed aan werk en school. Het waterproject Mankon-Natankah II staat dan ook niet op zichzelf, maar is er een in een reeks projecten om de zusterstad aan meer schoon drinkwater te helpen. Het project is zo opgezet, dat bewoners zelf bijdragen aan onderhoud. Het is daarmee een duurzaam project dat in de toekomst zonder steun uit Dordrecht kan voortbestaan.

Ook buiten het huidige project om is de Stichting Stedenband Dordrecht-Bamenda betrokken bij de water-situatie in Bamenda. Zo zijn er met het oog op de te verwachten bevolkingsuitbreiding nog aanvullende watervoorzieningen nodig. De fondsenwerving voor dat vervolgproject is al van start. Daarnaast heeft de stichting het in Rotterdam gevestigde World School Network gevraagd om leerlingen onderzoek te laten doen naar de watersituatie in de zusterstad en met adviezen te komen hoe het waterbeheer in die unieke omgeving aan te pakken. Drie HAVO 5 leerlingen voeren momenteel voor hun profielwerkstuk deze opdracht uit en bekijken ook hoe de lokale bevolking bij het oplossen van watervraagstukken betrokken kan worden. Het opzetten van een educatief watercentrum wordt wellicht de volgende stap.

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht