Nieuws

De langste schoolsluiting ter wereld?

14 januari 2022

Op maandag 10 januari jongstleden viel mijn oog op de reportage ‘Het drama van de langste schoolsluiting ter wereld’, een online publicatie van De Volkskrant van een dag eerder, 9 januari 2022. Een goed geschreven reportage die schetst wat 20 maanden schoolsluiting doet met de onderwijskansen en -mogelijkheden van kinderen van schoolgaande leeftijd in Oeganda.

De combinatie van de sluiting en de economische gevolgen van de Corona-crisis voor veel ouders – werkloosheid, te weinig inkomsten voor schoolgeld – maakt de situatie extra schrijnend. Het is goed dat de Volkskrant aandacht schenkt aan de gevolgen van de pandemie in andere delen van de wereld. En aan de gevolgen van een lange schoolsluiting. Tegelijkertijd klopt het niet helemaal dat de schoolsluiting in Oeganda de langste schoolsluiting ter wereld is. Misschien wel de langste schoolsluiting ten gevolge van Corona. Maar helaas zijn er ook landen waar de scholen niet alleen vanwege Corona dicht blijven…

Eén land waar dit het geval is, is Kameroen. De schoolsluiting betreft geen sluiting in het gehele land. Het gaat om een gedwongen schoolsluiting in het Engelstalige deel van Kameroen als gevolg van het gewapende conflict – de facto een burgeroorlog – die daar sinds november 2017 woedt. Tussen november 2017 en september 2021 waren vrijwel alle scholen (op enkele particuliere scholen na) op bevel van de separatisten gesloten – op straffe van ernstige represailles bij het niet opvolgen van dit bevel. Een schoolsluiting dus van 46 maanden!

Sinds september 2021 staan de meeste separatistengroepen het basis- en middelbaar onderwijs weer toe. Helaas houdt een minderheid van separatisten zich echter niet aan deze regel, waardoor in het najaar meerdere aanslagen hebben plaatsgevonden op scholen die open waren. Met gewonde en dode leerkrachten en leerlingen als gevolg. Vanwege deze onveiligheid zijn nog altijd twee op de drie scholen gesloten, waardoor 700.000 kinderen niet naar school kunnen (bron: Situation Report van de VN-organisatie OCHA van 5 november 2021). De schoolsluiting in Engelstalig Kameroen duurt voor 2/3 van de kinderen van schoolgaande leeftijd inmiddels dus al 50 (!) maanden.

Tweederde van de scholen in Engelstalig Kameroen is nog altijd dicht….

Ook in Kameroen speelt daarnaast de economische impact van de COVID pandemie. Veel ouders zijn hun werk kwijtgeraakt, waardoor ze het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kunnen betalen. Ook daar kunnen dus veel kinderen zelfs niet terug naar school als hun school toevallig bij de 34% scholen hoort die weer open zijn…

Of Engelstalig Kameroen met haar 50 maanden het record van langste schoolsluiting heeft, weet ik niet. Ik vrees dat Engelstalig Kameroen niet alleen staat met deze treurige statistiek. Maar Oeganda heeft dit ‘record’ in elk geval niet, hoe triest de situatie daar ook is!

Nienke Blauw, Coördinator Stichting Dordrecht-Bamenda

 

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)