Nieuws

Crisis in Dordtse zusterstad Bamenda: steun nu harder nodig dan ooit!

18 februari 2019

De situatie in het Engelstalige deel van Kameroen, waar ook zusterstad Bamenda ligt, is sinds de jaarwisseling verder verslechterd. Vlak voor de Kerst brachten de burgemeesters en inwoners van Dordrecht en Gorinchem per video een boodschap van vrede aan Kameroen. Helaas lijkt de vrede nu verder weg dan ooit: van 4 tot en met 14 februari zijn tijdens een zogenaamde ‘lockdown’ in de gehele Engelstalige regio vreselijke mensenrechtenschendingen gepleegd. Zo werd een ziekenhuis in brand gestoken, waarbij patiënten die niet konden lopen levend verbrand zijn. Ook werden jongeren gearresteerd, huizen vernield en is er een tot nu toe onbekend aantal doden gevallen. Vanuit Bamenda en omgeving, alsmede van bezorgde inwoners uit heel Nederland komen inmiddels noodkreten binnen. Mensen vragen om meer internationale aandacht, in de hoop dat dat een einde maakt aan het geweld. Hierdoor kan er dan ruimte komen voor humanitaire hulp en een inclusieve vredesdialoog. Stichting Dordrecht Bamenda probeert deze extra internationale aandacht nu te realiseren via het Europees Parlement en de media. Want vrienden in nood help je.

Enige spanning tussen het Frans- en Engelstalige deel van Kameroen is er sinds de onafhankelijkheid in de jaren ’60 altijd wel geweest. De huidige crisis vindt echter zijn oorsprong in 2016. Wat destijds begon met vreedzame protesten, is in de loop der tijd veranderd in een steeds gewelddadiger conflict tussen Kameroense veiligheidstroepen en gewapende separatisten die een Engelstalige staat hebben uitgeroepen. Gewone burgers betalen de prijs en zijn het slachtoffer van mensenrechtenschendingen.

Een van de consequenties van de crisis: bijna alle scholen zijn gesloten

Stichting Dordrecht Bamenda maakt zich hier grote zorgen over. Gelukkig staat de stichting hierin niet alleen: diverse landen, waaronder Nederland, hebben zich hier al over uitgesproken, onder andere in de VN Veiligheidsraad in december 2018. Gezien de huidige escalatie is er echter nog meer nodig. De stichting pleit er nu daarom bij het Europees Parlement voor dat het zich door middel van een resolutie uitspreekt tegen de mensenrechtenschendingen. Daarnaast hoopt de stichting dat meer media-aandacht ertoe zal leiden dat nog meer mensen, organisaties en overheden druk uit gaan oefenen op beide partijen in het conflict.

Samenwerkingspartners in onze zusterstad proberen ondanks alle ellende hun werkzaamheden voort te zetten: voor vrouwen, voor kinderen, voor onderwijs, voor schoon drinkwater en voor duurzaamheid. Zij hebben onze steun nu harder nodig dan ooit. Wie daaraan kan en wil meehelpen, kan dit laten weten door te mailen naar info@dordrecht-bamenda.nl.

“Ik zag dat de juiste mensen aan dit project werken. Ze werken hier vanuit hun hart en dat zie je terug in de gebouwen.” (Ferrie over zijn werk bij de lagere school Mbingo)

Ferrie de Jong (servicemonteur)