Nieuws

Corona-rubriek: vier videoboodschappen over de impact van de crisis, die nog lang niet voorbij is…

25 juni 2020

De volgende – en voorlopig laatste – bijdragen van onze stedenband aan de rubriek ‘Stedenbanden – Corona en het dagelijks leven’ komen van vier personen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS) – de organisatie die o.a. leiding geeft aan basisschool Mbingo voor doven en slechthorenden. Het betreft een dokter, een docente, een journaliste en een activist die zich inzet voor de rechten van mensen met een beperking.

Alle vier vertellen ze over de impact die de Corona-crisis heeft op hun persoonlijke leven, op hun werk en op de stad Bamenda. Ze vertellen op indringende wijze over angst, onzekerheid en nepnieuws en delen hun zorgen over de toekomst:

Dokter Malfo

Docente Bidget Fobuzie

Journaliste Yvette Gima

Activist Manuel

CBCHS probeert mensen een beperking op verschillende manieren door deze crisis te helpen. Zij kunnen – evenals de Ntankah vrouwen en de Polytechnische universiteit, de andere twee lokale partners van Stichting Dordrecht Bamenda die zich inzetten om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken – onze hulp daarbij goed gebruiken.

Geef daarom via deze link

100% van de opbrengst gaat naar Bamenda – Stichting Dordrecht Bamenda is ANBI gecertificeerd.

Dit is de voorlopig laatste bijdrage van onze stedenband aan de rubriek ‘Stedenbanden – Corona en het dagelijks leven’. De verschillende bijdragen zijn terug te lezen en te kijken via deze website, ons Youtube-kanaal en onze Facebook-pagina

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht