Nieuws

Corona-crisis in Bamenda: steun nodig voor preventie en (indirecte) gevolgen

09 juni 2020

Met 8060 gevallen van Corona en 206 doden lijkt de Corona-crisis in Kameroen wel mee te vallen. Deze cijfers zijn immers erg laag in vergelijking met de draconische aantallen in Brazilië en de Verenigde Staten, of eerder in Italië en Spanje. Zelfs in vergelijking met Nederland lijkt de impact van Corona in Kameroen – als je afgaat op de officiële cijfers – klein. Wie verder kijkt, moet echter concluderen dat dit niet klopt. Sowieso geldt – net als overal – dat het daadwerkelijke aantal besmettingen en overlijdens waarschijnlijk een stuk hoger ligt. Maar daarnaast is de indirecte impact in Bamenda ook enorm!

Hieronder een beschrijving van die indirecte impact, en wat onze lokale partners – de Ntankah vrouwen (NVWCIG), CBCHS (van basisschool Mbingo) en de Polytechnische Universiteit (NPUI) – eraan proberen te doen. Deze drie partners hebben onze hulp hard nodig. We proberen daarom in zo weinig mogelijk tijd geld in te zamelen. Helpen jullie mee? Kijk hiernaast en op onze Facebookpagina wat je kan doen.

Ook in Bamenda werden vanaf maart de adviezen van de WHO opgevolgd. Voor veel mensen betekenden deze – in verplichte regels omgezette – adviezen als ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ en ‘houdt tenminste 1,5 meter afstand’ het verlies van hun inkomsten. De informele economie, waarin het binnenhalen van de dagelijkse maaltijden afhangt van de één-op-één verkoop van producten en diensten, is in Bamenda namelijk de belangrijkste bron van inkomsten voor veel inwoners van Bamenda. En die functioneert niet onder strenge Corona-regels. Na enige tijd moesten veel mensen daardoor de afweging maken: ga ik sterven van de honger of neem ik het risico dat ik het coronavirus oploop en COVID-19 krijg? Zeker omdat de informatie over Corona gebrekkig is en er veel ‘nepnieuws’ de ronde doet over het virus (zie Corona-column Veronica Kini), koos men in meerderheid voor het laatste. Maar het kwaad was toen voor een deel al geschiedt. Veel mensen hebben daardoor nu honger en moeten op zoek naar nieuw werk.

Voedselhulp voor de meest kwetsbaarste mensen, goede voorlichting over Corona en workshops en trainingen over op andere manieren veilig geld verdienen zijn daarom van levensbelang. Zowel de Ntankah vrouwen alsook CBCHS richten zich op voedselhulp en voorlichting. De Ntankah vrouwen bieden daarnaast ook workshops en trainingen: zij willen vrouwen nieuwe producten leren maken (onder andere mondkapjes) en ze online leren verkopen.

CBCHS richt zich verder ook op de gevolgen van de schoolsluiting voor kinderen met een beperking en hun gezin. Net als in Nederland, gingen de scholen in Kameroen namelijk dicht. Nu waren in Bamenda door de burgeroorlog al heel veel scholen gesloten. Maar door de Corona-crisis moesten nu ook de laatste scholen sluiten, waaronder basisschool Mbingo voor doven en slechthorenden. Men probeerde, net als elders, digitaal onderwijs op afstand te bieden. Maar de toegang daartoe is in Bamenda nog aanzienlijk beperkter dan bij ons: niet alleen hebben er nog veel minder mensen een computer, maar ook zijn er iedere dag veel internet-storingen, waardoor online onderwijs hapert. En… aan digitaal onderwijsmateriaal voor kinderen met een beperking, zoals de leerlingen van basisschool Mbingo, ontbreekt het al helemaal!

Inmiddels zijn de scholen weer open – ruim een week nu. Maar lang niet alle ouders sturen hun leerlingen nu weer naar school: met ruim 55 tot soms wel 100 leerlingen per klas (zie de Corona-column van Fred ter Horn) in een niet-geventileerde ruimte is het risico op besmetting immers wel heel erg hoog! Verbetering van de toegang tot computers en internet enerzijds en aangepast digitaal lesmateriaal voor kinderen met een beperking anderzijds blijven dus van belang – zowel met het oog op een mogelijke tweede golf besmettingen (en dus nieuwe sluiting van de scholen) als op de toekomst breder. In die toekomst is het risico van schooluitval door de combinatie van de burgeroorlog en een nieuwe pandemie namelijk levensgroot. CBCHS wil aan de slag met het aangepaste lesmateriaal voor kinderen met een beperking. En biedt daarnaast sociaalpsychologische hulp aan deze kinderen: de impact van thuis zitten zonder onderwijs en soms – door de regel van afstand houden – ook zonder de noodzakelijke dagelijkse zorg (zie video-bericht van Precious, een meisje met een visuele beperking) is voor meerdere van hen een trauma.

In Bamenda is overal buitenshuis een mondkapje verplicht. Wie er geen draagt – bijvoorbeeld omdat hij/ zij er geen geld voor heeft – kan een forse boete verwachten. Het risico op steeds grotere geldproblemen voor de toch al arme inwoners van de stad is groot. Om die reden bieden de Ntankah vrouwen en CBCHS hun doelgroepen een gratis herbruikbaar mondkapje. En ook de Polytechnische Universiteit, die op 1 juni haar deuren weer moest openen, biedt haar studenten en medewerkers zo’n gratis mondkapje om gezondheidsproblemen en financiële ellende bij studenten en werknemers te voorkomen.

Toegang tot water is, tot slot, in Bamenda overal schaars. Dit maakt het voor inwoners erg ingewikkeld om zich aan de hygiënemaatregelen te houden. CBCHS, de Polytechnische Universiteit en de Ntankah vrouwen bieden hun doelgroepen dan ook alle drie extra handwas-voorzieningen en daarnaast hand-gel met alcohol voor momenten dat schoon water ontbreekt. De Ntankah vrouwen zijn daarnaast druk bezig met het afronden van hun in 2018 gestarte drinkwater-project. Door de burgeroorlog heeft dit project veel vertraging opgelopen, en ook de Corona-crisis helpt niet voor een vlotte afronding. Maar belang van de voorzieningen is nu wel extra groot. En ondanks alle barrières zetten Veronica Kini en haar vrouwen dus dapper door!

“Ik zag dat de juiste mensen aan dit project werken. Ze werken hier vanuit hun hart en dat zie je terug in de gebouwen.” (Ferrie over zijn werk bij de lagere school Mbingo)

Ferrie de Jong (servicemonteur)