Contact

 

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Wij geven graag antwoord op al jouw vragen. Je kan ons telefonisch of per e-mail bereiken.

Annemiek Schipper

Voorzitter
E-mail: info@dordrecht-bamenda.nl

John Peters

Coördinator
E-mail: jpeters@dordrecht-bamenda.nl

Telefoon: 06 – 18 66 99 87

 

 

Wil je geld doneren? Ons bankrekeningnummer is NL13 INGB 0009191991 ten name van stichting Dordrecht-Bamenda. Een donatie kan fiscaal voordelig voor je zijn. Wij staan namelijk geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst.

Wij werken samen met

 • Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)

  Het Nederlands Albert Schweizer Fonds (NASF) steunt ons met het realiseren van schoon drinkwater in de wijk Mankon in Bamenda.

   

 • HVC Groep

 • Wereldwinkel

  De Wereldwinkel in Dordrecht en in Gorinchem steunen in 2017 de inwoners van Bamenda. Zij zamelen specifiek geld in voor schoon drinkwater in drie wijken van deze Kameroense stad.

 • ROC Da Vinci College

  Het Da Vinci College heeft het voor hun studenten mogelijk gemaakt om stage in het buitenland te lopen. Het betreft stages in alle studierichtingen voor studenten van boven de 18, die een vlekkeloze schoolloopbaan hebben en Engels op HAVO-niveau spreken. Om stage lopen in Bamenda mogelijk te maken, werkt de Dordtse onderwijsinstellingen samen met de Stichting Dordrecht-Bamenda. Eind maart 2014 zijn de eerste 8 studenten naar Bamenda vertrokken. En eind februari 2016 vertrekt een nieuw duo studenten.

 • Wilde Ganzen

  Wilde Ganzen steunt ons met het realiseren van schoondrinkwater in de wijk Mankon in Bamenda. In 2015 liepen basissscholieren in Gorinchem mee met de Wandelen voor Water-campagne van Aqua4All en in 2016 zullen zij dit opnieuw doen om geld in te zamelen voor de wijkbewoners van Mankon. Wilde Ganzen verhoogt de opbrengst van de sponsorlopen met 50%.

 • Gemeente Dordrecht

  In 1996 heeft de gemeenteraad van Dordrecht unaniem besloten om een officiële stedenband met Bamenda in Kameroen aan te gaan. Op gemeentelijk niveau richt de samenwerking zich vooral op kennisuitwisseling over en het vergroten van de vaardigheden rond de thema’s ‘goed bestuur’, ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘milieu’. De uitwisseling vindt plaats door een ‘van-collega-tot-collega benadering’. Collega’s van de stad Bamenda bezoeken collega’s in Dordrecht en omgekeerd.

 • AgroDelta

  AgroDelta steunt de stichting regelmatig. In 2015 door te helpen met het verschepen van een container met ziekenhuismateriaal naar Bamenda in Kameroen. En in 2017 met een gift om schoon drinkwater in Bamenda mogelijk te maken in drie wijken.

   

 • Natuur- en Milieu Centrum Gorinchem

  Het Natuurcentrum Gorinchem organiseert in 2016 voor de tweede keer de sponsorloop ‘Wandelen voor Water’ in Gorinchem om geld in te zamelen voor schoon drinkwater in Mankon in Bamenda. Hiervoor werken zij samen met de gemeente en diverse basisscholen in Gorinchem.

 • Gemeente Gorinchem

  Gemeente Gorinchem is een millenniumgemeente en richt zich op onderwijs voor alle kinderen en het creëren van een duurzame leefomgeving. In 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten te deel te gaan nemen aan de kennisuitwisseling met de gemeente Bamenda in Kameroen. Gorinchem  ondersteunt de lokale organisatie Cominsud bij de uitvoer van het project EcoKids. In 2022 heeft de gemeente het zaden- en voedselproject ondersteund van Ntanka Women. Zaden en voedsel zijn door de onrust in het gebied erg duur geworden. Deze groep alleenstaande vrouwen kan door het project zelf voedsel verbouwen.

 • Mainnovation

  Mainnovation steunt ons bij het realiseren van een speel-leerlokaal op basisschool Mbingo

 • Pelican Rouge Coffee Roasters

 • Morks Holster Drukkerij

  Drukkerij Morks & Holster steunt de band met Bamenda ‘in natura’. Zij sponsoren het drukwerk van de stichting.

Interesse in een samenwerking? »

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht