Nieuws

COLUMN: Nooit uit het oog verliezen

24 december 2019

Ik word er wel eens een beetje verdrietig van als ik over de berichten uit Bamenda lees. Een beetje? Nee, heel veel eigenlijk. Het is ons naar onze maatstaven niet te rechtvaardigen wat daar gebeurt. Niet te rechtvaardigen, niet te begrijpen ook. Zou het dan naar Kameroense maatstaven te rechtvaardigen zijn? Voor een beperkte groep mensen slechts, schat ik zo in. De meerderheid van de bevolking zal en kan het niet goedvinden wat er zich in het Midden-Afrikaanse land afspeelt.

Leidt dat niet tot opstand onder de bevolking? Wel degelijk. Maar die wordt bloedig neergeslagen. Met de harde hand van het leger. Met wapengekletter. Is er dan geen internationaal diplomatiegekletter om de helpende hand toe te steken? Zo af en toe. Soms vanuit de Europese Unie. Dan weer laten de Verenigde Staten van zich horen. Of de Verenigde Naties. Een uitzondering daargelaten, is er weinig interesse uit de Nederlandse of internationale pers. Dat is teleurstellend. Om verdrietig van te worden. Want internationale berichtgeving heeft al in tal van andere situaties gruwelijkheden naar buiten weten te brengen. Dictatoriale regimes houden onlusten liever binnen hun landsgrenzen. Met over ethische grenzen of grenzen van menselijkheid heengaan hebben zij daarentegen geen enkele moeite.   

 De huidige onzekere situatie maakt het voor ons moeilijk het goede ook goed te doen. Toch houden we onze contacten zo warm als mogelijk met de inwoners van Bamenda. Dat is verre van gemakkelijk, maar meer dan ooit is dat zo belangrijk. Kleine initiatieven uit grote harten. Want zo mag ik dat toch wel omschrijven. Onbaatzuchtige initiatieven ook. Of die nu komen uit het stichtingsbestuur of vanuit vrijwilligers. Zij dragen bij om het leed van de inwoners in Bamenda te verzachten, hoe klein dan ook. Laten we hen nooit uit het oog verliezen.

Arri Hartog

Bestuurslid Stichting Dordrecht Bamenda

“De relatie met Dordrecht is van onschatbare waarde voor Bamenda, een groeiende kosmopolitische stad, die een grote duw naar verdere economische ontwikkeling verwacht.”

Jude Waindim, ambtenaar Internationale Samenwerking, gemeente Bamenda