Nieuws

Budget omlaag van drinkwatervoorziening

03 augustus 2017

Wilde Ganzen had ons tot en met eind juni 2017 de tijd gegeven om geld in te zamelen. Op dat moment hadden wij nog onvoldoende. Daarom vroegen wij de vrouwenorganisatie Ntankah om het ontwerp van de drinkwatervoorziening aan te passen. Het budget is nu lager. Het resultaat blijft gelukkig grotendeels hetzelfde.

Afspraak met Wilde Ganzen

Sinds 2016 zamelt de stichting actief geld in om 4000 mensen in de stad Bamenda schoon drinkwater te geven. Het ontwerp van deze voorziening kostte 38.800 euro. We spraken met Wilde Ganzen af dat wij 25.880 euro zouden inzamelen. Wilde Ganzen zou dan dit bedrag aanvullen met 12.960. Onze bijdrage moest eind juni 2017 rond zijn.

Resultaat geldinzameling eind juni 2017

Helaas vonden wij onvoldoende subsidiegevers in 2016. Daarom startten wij in 2017 met acties richting inwoners van Dordrecht. Eind juni 2017 hadden wij 9.000 euro. Wij overlegden in juli met Wilde Ganzen over alternatieve mogelijkheden. De oplossing was om het project aan te passen en te verkleinen.

Lager budget

De vrouwenorganisatie en onze lokale partnerorganisatie, Ntankah, liet een lokale ingenieur de plannen aanpassen. Met een nieuw totaal budget van 23.750 euro kan Ntankah nog steeds garanderen dat 4.000 mensen dagelijks schoon drinkwater krijgen.

Aanpassing van het ontwerp

De begroting is nu lager doordat in het plan nu een kleiner waterreservoir staat en er minder (reserve)pompen in staan. Ook maakt het ontwerp nu gebruik van slechts 1 waterbron in plaats van twee. Een waterdeskundige en ingenieur van PUM in Nederland controleerde de aanpassingen. Hij oordeelde dat deze aanpassingen de kwaliteit van de voorziening niet aantasten. In de toekomst kunnen de inwoners kiezen voor een uitbreiding van het project om meer personen schoon water te kunnen geven.

Vragen?

Neem contact op met Astrid Helder, coördinator van onze stichting: info@dordrecht-bamenda.nl

“Stedenbanden stellen in staat om elkaar te leren kennen, wat wederzijds tot wetenschappelijke, economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.”

Kitty Kruger (fractievoorzitter Groen Links Dordrecht)