Nieuws

Bezoek Veronica Kini aan Dordrecht

24 december 2019

Stichting Dordrecht Bamenda heeft meerdere partnerorganisaties in Bamenda. Met deze partners wordt uitgewisseld. Daarnaast wordt op projectmatige wijze samengewerkt, veelal met financiële steun van de inwoners van Dordrecht en van fondsen. Een van de organisaties waarmee de stedenband al sinds jaar en dag samenwerkt, is de Ntankah Village Women Common Initiative Group, afgekort tot NVWCIG of ‘de Ntankah vrouwen’. De Ntankah vrouwen zetten zich in voor een gelijkwaardige positie van vrouwen, en hebben daar door middel van voorlichting, microkredieten en projecten op het gebied van gezondheid, verbeteren juridische positie en water op ingezet. Door de jaren heen heeft over en weer uitwisseling en bezoek plaatsgevonden tussen de Ntankah vrouwen en organisaties in Dordrecht. En dit heeft weer tot wederzijdse inspiratie en persoonlijke vriendschappen geleid, onder andere tussen de voorzitter van de Ntankah vrouwen, Veronica Kini, en de (inmiddels voormalig) voorzitter van Stichting Dordrecht Bamenda, Gerda Bosdriesz.

Vanwege deze samenwerking, inspiratie en vriendschap, hebben de Gemeente Dordrecht en de Stichting Dordrecht Bamenda zich samen ingespannen om Veronica voor het afscheid van Gerda naar Dordrecht te halen. Gezien de crisis in Bamenda (zie artikel verderop in deze nieuwsbrief) ging dat verre van eenvoudig, maar uiteindelijk is het wel gelukt: van 10 tot en met 28 september was Veronica in Nederland!

Ontmoetingen in Dordrecht

Uiteraard werd Veronica in het kader van haar bezoek hartelijk ontvangen door burgemeester Kolff. Onze burgervader toonde veel interesse in het werk van de Ntankah vrouwen en luisterde vol aandacht naar Veronica’s toelichting op de crisissituatie in Bamenda.

Veronica Kini op bezoek bij burgemeester Kolff

Ook was er contact met de Dordtse adoptie-fracties van de stedenband: CU/SGP en GroenLinks. Daarnaast was er ruimte om nieuwe organisaties in Dordrecht te ontmoeten. Zo bracht Veronica tweemaal een bezoek aan de Wereldwijven, een inspirerende organisatie in Dordrecht die vrouwen van verschillende culturen samenbrengt en hen helpt hun positie en eigenwaarde te verbeteren, onder andere door het gezamenlijk produceren van prachtig handwerk. Diverse leden van de Ntankah vrouwen alsook partnerorganisaties uit hun netwerk maken eveneens mooi handwerk,  van prachtige Afrikaanse stoffen. Afgesproken werd dat de twee organisaties gaan onderzoeken of, en zo ja waar, er samenwerkingsmogelijkheden liggen. Veronica maakte verder ook kennis met Amnesty International Dordrecht, Defenders in Dordrecht en chocolatier ’n Joy Chocolate. Met laatstgenoemde werd gesproken over de mogelijkheid om in de toekomst cacao af te gaan nemen van cacaoproducenten uit het netwerk van de Ntankah vrouwen. De conclusie was dat de crisis eerst voorbij moet zijn en dat er ook daarna nog veel haken en ogen aan de uitvoering van dit plan zitten. Maar het idee is geboren en beide organisaties zijn er enthousiast over. Dus wie weet wat de toekomst brengt…

 

Veronica Kini op bezoek bij de Wereldwijven

Aandacht vragen voor de situatie in Bamenda

Veronica maakte ook van haar bezoek in Nederland gebruik om aandacht te vragen voor de crisis. Ze sprak tijdens de ontmoetingen in Dordrecht en ook tijdens ontmoetingen in Den Haag en Brussel (WO=MEN, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Instellingen) met name over de noodhulp-situatie die het gevolg is van de aanhoudende gewelddadigheden. Daarbij benadrukte ze de onevenredig grote impact op vrouwen, die na het verlies van hun huis – en vaak ook familieleden – als intern ontheemden in de bush te maken krijgen met seksueel geweld en moeten leven onder erbarmelijke hygiënische omstandigheden, zonder maandverband of andere hulpmiddelen. De noodhulp die inmiddels via de VN en grote hulporganisaties geboden wordt, bereikt lang niet alle intern ontheemden. Dit komt onder andere doordat de veiligheid van hulpverleners zelf niet gegarandeerd kan worden en zij dus de bush niet in durven te gaan. Veronica hield een pleidooi om enerzijds de noodhulp aan deze intern ontheemden te verbeteren, onder andere door meer samen te werken met grassroots organisaties als de Ntankah vrouwen. Anderzijds riep ze op de internationale aandacht en druk op de strijdende partijen verder te vergroten opdat deze snel om tafel gaan en er zo snel een einde kan komen aan alle ellende.  

Veilig terug en nu verder

Veronica keerde eind september veilig terug naar Bamenda en zet sindsdien samen met de andere vrouwen van haar organisatie haar werk voort: met steun uit het in mei door Stichting Dordrecht Bamenda opgezette noodhulpfonds geven ze hulp aan intern ontheemden in de bush. Recent is een eerste donatie van 682 euro met dit doeleinde overgemaakt! Daarnaast proberen de Ntankah vrouwen ondanks de erbarmelijke omstandigheden het vorig jaar met steun uit Dordrecht gestarte drinkwaterproject af te ronden.

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)