Nieuws

Bezoek Jacques Chirac Awa

24 december 2019

Van eind september tot begin oktober van dit jaar bracht Jacques Chirac Awa een bezoek aan Dordrecht. Chirac is program manager bij CBC (Cameroon Baptist Convention) in Bamenda. In zijn pakket zit o.a. het onderwijs, de school voor dove kinderen (Mbingo) en de school voor blinde kinderen. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met inclusief onderwijs. Bij zijn bezoek aan Dordrecht was hij daarom heel geïnteresseerd in het passend onderwijs in Nederland. Hij heeft gesproken met coaches uit het onderwijs en heeft een reguliere basisschool en een school voor kinderen met een beperking bezocht. Hij heeft ook een dag voorlichting gekregen in een kinderpraktijk over trauma’s. Dat vond hij erg leerzaam in verband met de huidige crisis in Bamenda, waardoor kinderen getraumatiseerd raken.

Verder heeft Chirac een bezoek gebracht aan ontwikkelingsorganisatie en financieringsfonds Wilde Ganzen. Dit in verband met de afronding van de bouw van het speel-leerlokaal voor de school voor dove kinderen Mbingo, een mede door Wilde Ganzen gefinancierd project. Chirac kon het eindverslag bespreken en een filmpje laten zien van het lokaal. Sandra van der Berg van Wilde Ganzen was erg tevreden en het project is afgesloten. Chirac bedankte Wilde Ganzen voor de samenwerking.

Typisch Nederlands eten proeven

Chirac is ook nog op bezoek geweest bij burgemeester Kolff. Laatstgenoemde was erg geïnteresseerd in het werk van Chirac en de samenwerking tussen CBC/ Mbingo en de Stichting Dordrecht Bamenda.

Jacques Chirac Awa op bezoek bij burgemeester Kolff

 

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht