Nieuws

Bamenda op de Open Deuren Dag

26 mei 2022

Zaterdag 14 mei jl. vond de eerste Dordtse Open Deuren Dag plaats. De organisatie hiervan was in handen van INZET078. Bij 40 vrijwilligersorganisaties kon op hun vestigingslocatie ‘achter de deur’ worden gekeken. Acht organisaties welke geen vaste vestigingslocatie hebben, presenteerden zich op de beleefmarkt bij het cultureel centrum aan het Dalmeyerplein bij winkelcentrum Sterrenburg.

Zo gezegd, zo gedaan. En waren we als Stedenband Dordrecht-Bamenda, met een gedeelde stand met Stedenband Dordrecht-Varna, op de beleefmarkt aanwezig.

Het was goed voorjaarsweer die zaterdag. Er kon geproefd worden van een Kameroense oliebol. Of er kon een emmer water op het hoofd worden geplaatst, waarna daarmee een ronde om de markt heen moest worden gelopen.

Kinderen beleven hoe het is om water op je hoofd te moeten dragen (zoals menig vrouw en kind nog steeds moet doen in Bamenda)

Er kon heerlijke Dordtse jam worden gekocht ten behoeve van de Stedenband. Er waren kleurplaten voor de kinderen. En minstens zo belangrijk, er werd met de bezoekers informatieve gesprekken gevoerd over de Stedenband. Waarbij de actuele, bestuurlijk onrustige, situatie in noordwestelijk Kameroen ook nadrukkelijk werd benoemd.

Kraam tijdens open deuren dag

Een deel van het bestuur van de Stedenband was gedurende de dag aanwezig. Naast onze immer actieve coördinator Nienke, die de organisatie van de stand prima had voorbereid. Er was behoorlijk belangstelling vanuit het publiek. Wat de Stedenband Dordrecht-Bamenda betreft is dit zonder meer een geslaagde activiteit te noemen. Met dank aan INZET078!

Bert Staat, penningmeester Stichting Dordrecht-Bamenda

“Ik zag dat de juiste mensen aan dit project werken. Ze werken hier vanuit hun hart en dat zie je terug in de gebouwen.” (Ferrie over zijn werk bij de lagere school Mbingo)

Ferrie de Jong (servicemonteur)