Nieuws

Activiteiten in het kader van ons 25-jarig jubileum – Een vooruitblik met een slag om de arm

13 januari 2021

Het is zover: de stedenband bestaat 25 jaar! En dat heugelijke feit laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan! Een speciale jubileumcommissie is de afgelopen periode aan de slag gegaan met het opstellen van een jubileumplan. Inmiddels is het plan klaar, en het staat vol met leuke activiteiten!

Zo hopen we dit jaar onder andere een middag te organiseren met lezingen over de geschiedenis van de stedenband, van Dordrecht en van Bamenda. Walter Nkwi, de Kameroense docent geschiedenis van de universiteit Leiden die vorig jaar maart ook in Dordrecht te gast was, is al druk bezig met onderzoek voor laatstgenoemde lezing.

Daarnaast willen we in de zomer een aantal leuke workshops organiseren. Deze zijn vooral bedoeld voor kinderen, maar ook voor volwassenen zal er wel wat te doen zijn. In de derde plaats willen we de scholen basis- en voortgezet onderwijs in het najaar graag een leuk jubileumproject aanbieden. En tot slot willen we in oktober een heerlijk jubileumdiner organiseren, indien mogelijk omlijst met mooie (live) muziek.

Naast deze plannen zitten er zelfs nog meer ideeën in de pijplijn. Maar of, zo ja wat en in welke vorm er mogelijk zal zijn, zal afhangen van hoe de Covid-19 pandemie zich verder ontwikkelt! We weten immers niet wat er in de loop van het jaar al dan niet mogelijk zal zijn qua samenkomen met andere mensen en reizen …

Vast staat echter wel DAT je dit jaar aan ten minste één jubileumactiviteit van onze stedenband zal kunnen deelnemen, of deze nou live zal zijn of online, voor een grote groep of een kleine en met of zonder bezoekers uit Bamenda! Graag tot ziens dus!

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht