Mankon-Ntankah II

Drinkwater voor drie wijken in stadsdeel van Bamenda

Er is een tekort aan schoon drinkwater in het stadsdeel Mankon van Bamenda en de inwoners worden daardoor ziek en zijn daardoor beperkter in het verdienen van een inkomen. Vrijwilliger Truus Treep heeft al succesvol in 6 wijken watervoorzieningen aangelegd. De lokale partner Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) wil voor drie andere wijken in Mankon ook voor schoon drinkwater zorgen, namelijk in de wijken Muwatchu, Ntankah en Atuambueh. Op dit moment komen de inwoners aan water via de opvang van regenwater, putten, beekjes en andere kleine waterbronnen.

Huidige situatie in drie wijken van Mankon

In Bamenda, West Kameroen, is schoon drinkwater niet zomaar voorhanden. De inwoners zijn in veel gevallen genoodzaakt om water te drinken dat niet schoon is. Omdat ze geen schoon drink water hebben, zijn veel kinderen en ouderen ziek (diarree, dysenterie en soms zelfs cholera). Voor water moeten de vrouwen en kinderen kilometers lopen voor ze bij een klein vervuild stroompje een paar emmertjes water kunnen halen. En dat elke dag weer. Dit zorgt ervoor dat de vrouwen minder tijd hebben om voldoende inkomen voor hun gezin te verdienen. En daarnaast hebben de kinderen niet genoeg tijd om huiswerk te maken waardoor hun resultaten op school niet hoog zijn.

Tegenwerking door overheid

De inwoners van Bamenda hebben in het verleden tegen de zittende regering gestemd en dat heeft ertoe geleidt dat ontwikkelingsprojecten minder snel zijn uitgevoerd. Zo zijn de geplande waterprojecten vertraagd.

Vrouwenorganisatie is verantwoordelijk

De Ntankah Village Women Common Initiative Group (NVWCIG) is twintig jaar geleden opgericht (1996) door vijf vrouwen in de noordwestelijke provincie van Kameroen. Hun doel is om de achtergestelde situatie van vrouwen (grassroots ) zichtbaar te maken en hen een eigen stem te geven. Sinds 2006 heeft de stichting stedenband Dordrecht-Bamenda contact met hen en voert samen projecten uit. De groep bestaat uit 24 vrijwilligers.

Probleem en doel

Er is een tekort aan schoon drinkwater in het stadsdeel Mankon van Bamenda en de inwoners worden daardoor ziek. De lokale partner NVWCIG wil voor schoon drinkwater zorgen in dit stadsdeel. Om te beginnen met de drie wijken Muwatchu, Ntankah and Atuambueh. Op dit moment komen de inwoners aan water via de opvang van regenwater, putten, beekjes en andere kleine waterbronnen. Gedurende het droogseizoen zijn de meeste van deze bronnen niet beschikbaar. De schaarste van water is voor de inwoners een ramp. Kinderen en ouderen hebben last van diarree, dysenterie en zelfs cholera door de slechte hygiëne.

De bevolkingsgroei van Bamenda is hoog. Op dit moment heeft de stad naar schatting 450.000 inwoners. De bestaande en schaarse watervoorzieningen kunnen met moeite aan de vraag voldoen omdat zij in het verleden aangelegd zijn voor veel minder inwoners. Daarnaast heeft het bestaande waterbedrijf financiële problemen waardoor er niet meer voorzieningen kunnen worden aangelegd. De stijgende vraag naar water leidt nu tot toenemende problemen.

Voor wie?

In de drie wijken van stadsdeel Mankon wonen op dit moment 2550 mensen. Daarnaast staat er een technische school, een basisschool en een ‘health centre’. Hierdoor komt het aantal mensen in deze wijk op ongeveer 4000.

Vrouwen kinderen lopen kilometers voor water in stadsdeel Mankon in Bamenda.

Wat hebben ze nodig?

Ieder mens gebruikt gemiddeld 20 liter per dag. In de drie wijken van Mankon is dus dagelijks een waterhoeveelheid van 80.000 liter nodig Een watervoorziening moet daarom deze hoeveelheid kunnen produceren. Op deze manier heeft elke inwoner minstens 20 liter schoon drinkwater om mee te douchen, wassen, koken, schoonmaken en andere zaken.

De watervoorziening moet onder andere bestaan uit:

●      een waterreservoir en 2 opvangbakken;

●      2 pompen, 7.600 pijpleidingen en 11 publieke waterkranen;

●      15 watermeters, 2 vlotterkranen en een dieselgenerator.

Watercommissie

Er wordt een watermanagementcommissie opgezet. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van vrouwen, mannen, de jeugd, technici en de landeigenaar. De leden van de watercommissie tekenen ook een contract waarin een aantal afspraken worden vastgelegd.

Inwoners betalen eigen bijdrage

Voor de continuïteit van het project is er een financiële component inbegrepen. Op het moment dat huishoudens water wensen dan betalen ze een eenmalige contributie van 1.000 FCFA en een jaarlijkse contributie van 3.000 FCFA. Er zijn meerdere mogelijkheden om water af te nemen en dit is uitgewerkt in een plan. Op deze manier is er altijd geld beschikbaar om reparaties uit te voeren of onderhoud te doen. Daarnaast worden er ook nog extra bomen en planten geplaatst.

Kosten watervoorziening

Er ligt een uitgewerkt plan klaar, dat is voorzien van professionele, technische adviezen van een PUM-ingenieur. In totaal is er 23.750 euro nodig om het project te realiseren. Dit geld is inmiddels, mede dankzij uw steun, de steun van organisaties uit Dordrecht en Gorinchem, een bijdrage van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) en van Wilde Ganzen, binnen. Binnenkort wordt het geld overgemaakt naar de Ntankah vrouwen, die alles inmiddels administratief al in orde hebben gemaakt om de uitvoering te kunnen starten!

Mankon-Ntankah II wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Wij kunnen erg veel opsteken van de manier waarop zorgverleners in zwaardere omstandigheden en met minder middelen toch hun patiënten zo goed mogelijk helpen.”

Gert-Jan van Heiningen (voorzitter Commissie Buitenland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht)