Nieuws

Algemene Verordening Gegevensverwerking en Privacyverklaring

25 mei 2018

Het zal u niet zijn ontgaan dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywetgeving – de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) – in werking is getreden.

Concreet regelt de AVG onder meer dat bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere rechtsvormen niet zomaar persoonlijke gegevens van u mogen opslaan of gebruiken zonder uw toestemming.

De Stichting Dordrecht Bamenda acht een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, overeenkomstig de eisen van de AVG. U leest er meer over in onze nieuwe Privacyverklaring.

“Ik zag dat de juiste mensen aan dit project werken. Ze werken hier vanuit hun hart en dat zie je terug in de gebouwen.” (Ferrie over zijn werk bij de lagere school Mbingo)

Ferrie de Jong (servicemonteur)